Main menu

Haettavaksi julistetaan Suomen Wagner-seura ry:n Bayreuth-stipendi vuodelle 2018.

BayreuthStipendin tarkoituksena on kannustaa lahjakkaita, uransa alussa olevia nuoria suomalaisia oopperan ammattilaisia suuntautumaan Richard Wagnerin teosten maailmaan. Stipendiä voivat hakea laulajat, pianistit, kapellimestarit, kuoronjohtajat, ohjaajat, puvustajat, lavastajat jne.

Stipendi sisältää edestakaisen matkan Bayreuthin Wagner-juhlille 2018, majoituksen Bayreuthissa, Richard Wagner -stipendisäätiön järjestämän stipendiaatti-illan ja muuta oheisohjelmaa sekä stipendiaattiohjelman mukaiset pääsyliput oopperaesityksiin Bayreuthissa. Stipendimatka on 6.–10.8.2018.

Suomen Wagner-seuran Bayreuth-stipendiä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan seuran hallitukselle. Hakemukseen tulee sisällyttää lyhyt selostus hakijan tähänastisista opinnoista ja urasta, jokin suppea työnäyte (mielellään mp3, avi tai vastaava äänitys/videointi, CD- tai DVD-levy), sekä oppilaitoksen, teatterin tai vanhemman kollegan lausunto hakijasta. Stipendin myöntämisen edellytyksenä on vähintään 18 ja korkeintaan 35 vuoden ikä.

Hakemus osoitetaan Suomen Wagner-seura r.y.:n hallitukselle ja lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla os. peter.haggblom@suomenwagnerseura.org viimeistään 30.9.2017. Sen voi myös postittaa osoitteella Suomen Wagner-seura r.y., c/o P. Häggblom, Asemakatu 14 A 55, 65100 VAASA. Kuoreen pyydetään merkitsemään tunnus ”Stipendi”.

Suomen Wagner-seura varaa itselleen mahdollisuuden myöntää stipendin myös sellaiselle henkilölle, joka ei ole sitä hakenut. Päätös stipendin myöntämisestä tehdään viimeistään helmikuussa 2018.

Suomen Wagner-seura r.y.:n hallitus toivottaa stipendinhakijat tervetulleiksi esittäytymään jäsenistölle seuran iltatilaisuudessa Helsingissä pe 10.11.2017 – tämä ei kuitenkaan ole välttämätön edellytys stipendin myöntämiselle.

SUOMEN WAGNER-SEURA R.Y.
Hallitus