Main menu

Haettavaksi julistetaan Suomen Wagner-seura ry:n Bayreuth-stipendi vuodelle 2018.

Stipendin tarkoituksena on kannustaa lahjakkaita, uransa alussa olevia nuoria suomalaisia oopperan ammattilaisia suuntautumaan Richard Wagnerin teosten maailmaan. Stipendiä voivat hakea laulajat, pianistit, kapellimestarit, kuoronjohtajat, ohjaajat, puvustajat, lavastajat jne.

Stipendi sisältää:
-edestakaisen matkan Bayreuthin Wagner-juhlille 2018, majoituksen Bayreuthissa
-Richard Wagner -stipendisäätiön järjestämän stipendiaatti-illan ja muuta oheisohjelmaa
-stipendiaattiohjelman mukaiset pääsyliput oopperaesityksiin Bayreuthissa.
 

Stipendimatka on elokuussa 2018, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Suomen Wagner-seuran Bayreuth-stipendiä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan seuran hallitukselle. Hakemukseen tulee sisällyttää lyhyt selostus hakijan tähänastisista opinnoista ja urasta, jokin suppea työnäyte (esim. CD- tai DVD-levy, Mp3 tms.), sekä oppilaitoksen, teatterin tai vanhemman kollegan lausunto hakijasta. Stipendin myöntämisen edellytyksenä on vähintään 18 ja korkeintaan 35 vuoden ikä.

Hakemus liitteineen osoitetaan Suomen Wagner-seura r.y.:n hallitukselle ja lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla os. peter.haggblom@suomenwagnerseura.org viimeistään
30.9.2017. Sen voi myös postittaa osoitteella Suomen Wagner-seura r.y., c/o P. Häggblom, Asemakatu 14 A 55, 65100 VAASA. Kuoreen pyydetään merkitsemään tunnus ”Bayreuth-stipendi”.

Suomen Wagner-seura varaa itselleen mahdollisuuden myöntää stipendin myös sellaiselle henkilölle, joka ei ole sitä hakenut.

Päätös stipendin myöntämisestä tehdään viimeistään helmikuussa 2018.

Suomen Wagner-seura r.y.:n hallitus toivottaa stipendinhakijat tervetulleiksi esittäytymään jäsenistölle seuran iltatilaisuudessa – tämä ei kuitenkaan ole välttämätön edellytys stipendin myöntämiselle.

SUOMEN WAGNER-SEURA R.Y.
Hallitus