Main menu

Vuosikokouksen vahvistama 18.4.2017

TILAISUUDET JA TOIMINTA

Seura jatkaa erilaisten tilaisuuksien järjestämistä ainakin Helsingissä ja Turussa. Myös muilla paikkakunnilla seura järjestää tilaisuuksia edellyttäen, että kyseisen paikkakunnan jäsenet hoitavat kaikki käytännön järjestelyt.

Seura pyrkii vaikuttamaan eri tahoilla Wagnerin musiikin esille tuomiseksi eri yhteyksissä ja Wagner-tietouden jakamiseksi. Kansainvälisiä kontakteja ylläpidetään ja kehitetään. Seuran Internet-kotisivuja päivitetään säännöllisesti. Seura ylläpitää myös Facebook-ryhmää, jossa toimintavuoden alussa on 791 seuraajaa.

Seura jatkaa pidemmän aikavälin suunnitelman tekemistä toiminnan kehittämisen painopisteistä.

JULKAISUTOIMINTA

Wagneriaani-julkaisun mahdollisimman korkean laadun takaaminen on edelleen tavoitteena. Lehti lähetetään jäsenetuna kaikille jäsenille ja ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Sen lisäksi jakeluna on musiikkitahojen vaikuttajia kotimaassa ja ulkomailla sekä monet kansainväliset Wagner-seurat. Tuoreimman numeron 48 painosmäärä oli 900 kpl.

Pidempien artikkelien lisäksi lehdessä on uutisia, ooppera-, konsertti-, levy- ja videoarvosteluja, pakinoita, haastatteluja, matkakertomuksia, muistokirjoituksia sekä referaatteja kirjoista ja seuran tilaisuuksissa pidetyistä esitelmistä. Kansainvälistä levikkiä ajatellen jatkamme vieraskielisten, lähinnä englannin-, saksan- ja ruotsinkielisten artikkelien julkaisemista suomenkielisten ohella.

Osa Wagneriaanin artikkeleista sekä artikkeleita, jotka eivät ole mahtuneet Wagneriaaniin, julkaistaan lisäksi Internetissä Verkko-Wagneriaanissa.

www.suomenwagnerseura.org/index.php/wagneriaani

Seuran tilaisuuksissa pidettyjä esityksiä ja esitelmiä pyritään julkaisemaan mahdollisuuksien mukaan netissä.

Seura myy lähinnä jäsenilleen itsensä ja muiden kustantamia Wagner-aiheisia kirjoja sekä ääni- ja kuvatallenteita.

OOPPERAMATKAT

Tammikuussa järjestettiin jo matka Vaasan oopperaan, jossa esitettiin 28.1. Leonard Bernsteinen Candide. Huhtikuussa (28.-29.4.) on matka Tallinnan Estonia-teatteriin jossa on Lentävän hollantilaisen esitys. Matkalle osallistuu n 20 seuran jäsentä. Toukokuussa on vuorossa Tukholmassa Kungliga operan Nibelungin sormus (23.5.-30.5.), jolle matkalle osallistuu yli 40 seuralaista. Heinäkuussa (17.-20.7.) on vuorossa Saarenmaan oopperapäivät, joilla esitetään Lohengrin sekä Mascagnin Cavalleria rusticana ja Puccinin Gianni Scicchi. Matkalle on ilmoittautunut 34 jäsentä. Elokuussa on Turun musiikkijuhlien Parsifal-konserttiesitys 12.8, joille olemme välittäneet yli 70 lippua. sekä perinteiset omatoimimatkat Bayreuthiin, jonne olemme saaneet ennätysmäärän lippuja Gesellschaft der Freunde von Bayreuth -yhdistyksen kautta sekä jälleen myös RWVI:n ja Bayreuther Festspielen lippukassan kautta eri esityksiin (Ring, Tristan ja Isolde, Nürnbergin mestarilaulajat ja Parsifal). Stipendiaateille ja heidän seuralaisilleen olemme myös onnistuneet saamaan lippuja Bayreuthin stipendiaattisäätiön kautta. Jäseniä kannustetaan edelleen tilaamaan lippuja myös itse suoraan Bayreuthista.

Kesäkuussa (7.-10.6.) toiminnanjohtaja Peter Häggblom osallistuu Budapestissa Richard-Wagner-Verband Internationalin vuosikokoukseen ja kongressiin. Budapestiin lähtee myös seuran jäseniä.

STIPENDIAATIT

Seura lähettää tänä vuonna Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi kolme stipendiaattia Bayreuthiin. Stipendiaattimme ovat mezzo-sopraano Anu Ontronen, pianisti-korrepetiittori Laura Kivikoski ja basso Matti Turunen. He viettävät Bayreuthissa 14.-19.8. välisen ajan nähden siellä Nürnbergin mestarilaulajat, Tristan ja Isolden sekä Valkyyrian. Bayreuthissa järjestetään myös stipendiaattikonsertti, johon stipendiaatilla on mahdollisuus osallistua kuulijana tai parhaassa tapauksessa myös esiintyjänä. Stipendin tarkoituksena on kannustaa lahjakkaita aloittelevia suomalaisia laulajia, muusikoita ja näyttämötyöntekijöitä paneutumaan ja suuntautumaan Richard Wagnerin teosten esittämiseen.

TALOUS

Seuran talous on edelleen vakaalla pohjalla ja se luo hyvät edellytykset toiminnan kehittämiselle.

Hallitus esittää vuoden 2017 jäsenmaksuiksi seuraavaa:

  • vuosijäsen á 35 € (35 € v 2016)
  • perhejäsen á 10 € (10 €)
  • nuorisojäsen, max. 35 v. á 16 € (16 €)
  • yhteisöjäsen á 100 € (100 €)
  • ainaisjäsen á 420 € (420 €)

Lisäksi uusilta jäseniltä peritään 10 € liittymismaksu, ei kuitenkaan perhe- eikä nuorisojäseniltä.

Vuosijäsenmaksut pysyvät entisen suuruisina. Jäsenmaksujen taso on edelleen edullinen verrattuna monien muiden maiden Wagner-seurojen jäsenmaksuihin. Vuosi-, nuoriso-, yhteisö- ja ainaisjäsenet ja kunniajäsenet saavat edelleen jäsenetuna Wagneriaani-lehden kaksi kertaa vuodessa. Vastaavan tasoisia jäsenmaksujulkaisuja on vain muutamilla muilla Wagner-seuroilla.

Hallitus