Main menu

Vuoden 2024 Bayreuth-stipendin haku on alkanut. 

Stipendin tarkoituksena on kannustaa lahjakkaita, uransa alussa olevia nuoria oopperan opiskelijoita ja ammattilaisia suuntautumaan Richard Wagnerin teosten maailmaan. Stipendiä voivat hakea laulajat, pianistit, kapellimestarit, kuoronjohtajat, ohjaajat, puvustajat, lavastajat jne. Laulajien osalta haku on suunnattu niille, joilla voidaan uskoa olevan potentiaalia esittää Wagnerin ohjelmistoa tulevaisuudessa tai jo nyt. Stipendiaatin tulee olla iältään 18−35-vuotias.

Stipendi sisältää mm. edestakaisen matkan Bayreuthin Wagnerjuhlille elokuussa 2024, majoituksen, pääsyliput stipendiaattiohjelman mukaisiin oopperaesityksiin Festspielhausissa, stipendiaattikonserttiin ja muuhun ohjelmaan Bayreuthissa.

(jatkuu kuvien alla) 

Bayreuth Bayreuth Bayreuth Bayreuth
Richard Wagner Stipendienstiftungin järjestämälle stipendiaattiviikolle osallistuu vuosittain 250 stipendiaattia 40 eri maasta. Valokuvat on Richard Wagner Stipendienstiftungin kotisivuilta, jossa on runsaasti lisää kuvia ja lisätietoa stipendiaattitoiminnasta.

Stipendiä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan seuran hallitukselle. Hakemukseen tulee sisällyttää lyhyt selostus hakijan tähänastisista opinnoista ja urasta, jokin suppea työnäyte (esim. äänitys/videointi) sekä oppilaitoksen tai vanhemman kollegan lausunto hakijasta.
Hakemuksesta tulee myös käydä ilmi, mikä asia motivoi hakijaa hakemaan stipendiä ja miten hakija näkee itsensä tulevaisuudessa Wagnerin musiikin tai teosten parissa. Hakemus tulee lähettää viimeistään maanantaina 2.10.2023 sähköpostilla osoitteisiin markus.j.aalto@outlook.com ja peter.haggblom@suomenwagnerseura.org
.

Kutsumme stipendinhakijat esiintymään/esittäytymään jäsenistölle ja stipendi- toimikunnalle seuran joulujuhlassa Ravintola Laulumiehissä Helsingissä lauantaina 2.12.2023 klo 18.00 alkaen.

 

SUOMEN WAGNER-SEURA R.Y.
Hallitus