Main menu

Stipendihaun hakuaika on päättynyt. Seuraavan haun alkamisesta ilmoitetaan aikanaan tällä sivulla. 

Suomen Wagner-seuran Bayreuth-stipendin tarkoituksena on kannustaa lahjakkaita, uransa alussa olevia nuoria suomalaisia oopperan opiskelijoita ja ammattilaisia suuntautumaan Richard Wagnerin teosten maailmaan. Stipendiä voivat hakea laulajat, pianistit, kapellimestarit, kuoronjohtajat, ohjaajat, puvustajat, lavastajat jne. Laulajien osalta haku on suunnattu niille, joilla voidaan uskoa olevan potentiaalia esittää Wagnerin ohjelmistoa tulevaisuudessa tai on sitä jo nyt. 

Stipendi sisältää edestakaisen matkan Bayreuthin Wagner-juhlille, majoituksen Bayreuthissa, pääsyliput Richard Wagner -stipendisäätiön järjestämän stipendiaattiohjelman mukaisiin oopperaesityksiin Festspielhausissa, stipendiaatti-illan sekä muuta oheisohjelmaa. 

(jatkuu kuvien alla) 

Bayreuth Bayreuth Bayreuth Bayreuth
Richard Wagner Stipendienstiftungin järjestämälle stipendiaattiviikolle osallistuu vuosittain 250 stipendiaattia 40 eri maasta. Valokuvat on Richard Wagner Stipendienstiftungin kotisivuilta, jossa on runsaasti lisää kuvia ja lisätietoa stipendiaattitoiminnasta.

Suomen Wagner-seuran Bayreuth-stipendiä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan seuran hallitukselle. Hakemukseen tulee sisällyttää lyhyt selostus hakijan tähänastisista opinnoista ja urasta, jokin suppea työnäyte (mielellään mp3, avi tai vastaava äänitys/videointi, CD- tai DVD-levy), sekä oppilaitoksen, teatterin tai vanhemman kollegan lausunto hakijasta. Hakemuksesta tulee myös käydä ilmi, mikä asia motivoi hakijaa hakemaan stipendiä ja miten hakija näkee itsensä tulevaisuudessa Wagnerin musiikin tai teosten parissa. Stipendin myöntämisen edellytyksenä on vähintään 18 ja korkeintaan 35 vuoden ikä.

Hakemus osoitetaan Suomen Wagner-seura r.y.:n hallitukselle ja lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen Markus.J.Aalto@outlook.com ja cc peter.haggblom@suomenwagnerseura.org. Hakemus tulee lähettää viimeistään 8.11.2021. Hakemuksen voi myös postittaa osoitteeseen Suomen Wagner-seura r.y., c/o Markus Aalto, Linnankatu 8 D 68, 20100 TURKU. Kuoreen pyydetään merkitsemään tunnus ”Stipendi”.

Suomen Wagner-seura r.y.:n hallitus kutsuu stipendinhakijat esiintymään/esittäytymään jäsenistölle ja stipenditoimikunnalle seuran joulujuhlassa Helsingissä (Ravintola Perho, 3.12.2021). Mikäli hakijoita on enemmän kuin mitä tilaisuuteen ajallisesti mahtuu, stipenditoimikunta voi suorittaa esikarsintaa hakemusten ja niiden mukana toimitettujen työnäytteiden perusteella. 

 

SUOMEN WAGNER-SEURA R.Y.
Hallitus