Main menu

Suomen Wagner-seuran vuoden 2020 Bayreuth-stipendin hakuaika on päättynyt 30.9.2019.

Stipendin tarkoituksena on kannustaa lahjakkaita, uransa alussa olevia nuoria suomalaisia oopperan ammattilaisia suuntautumaan Richard Wagnerin teosten maailmaan. Stipendiä voivat hakea laulajat, pianistit, kapellimestarit, kuoronjohtajat, ohjaajat, puvustajat, lavastajat jne. Seuran tavoitteena on lähettää 2-3 stipendiaattia Bayreuthiin kesällä 2020.

Stipendi sisältää edestakaisen matkan Bayreuthin Wagner-juhlille elokuussa 2021, majoituksen Bayreuthissa, Richard Wagner -stipendisäätiön järjestämän stipendiaatti-illan ja muuta oheisohjelmaa sekä stipendiaattiohjelman mukaiset pääsyliput oopperaesityksiin Bayreuthissa. Matkan tarkka ajankohta on 6.–11.8.2021.

Bayreuth Bayreuth Bayreuth Bayreuth
Richard Wagner Stipendienstiftungin järjestämälle stipendiaattiviikolle osallistuu vuosittain 250 stipendiaattia 40 eri maasta. Valokuvat on Richard Wagner Stipendienstiftungin kotisivuilta, jossa on runsaasti lisää kuvia ja lisätietoa stipendiaattitoiminnasta.

Suomen Wagner-seuran Bayreuth-stipendiä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan seuran hallitukselle. Hakemukseen tulee sisällyttää lyhyt selostus hakijan tähänastisista opinnoista ja urasta, jokin suppea työnäyte (mielellään mp3, avi tai vastaava äänitys/videointi, CD- tai DVD-levy), sekä oppilaitoksen, teatterin tai vanhemman kollegan lausunto hakijasta. Stipendin myöntämisen edellytyksenä on vähintään 18 ja korkeintaan 35 vuoden ikä.

Hakemus osoitetaan Suomen Wagner-seura r.y.:n hallitukselle ja lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla os. peter.haggblom@suomenwagnerseura.org viimeistään 30.9.2019. Sen voi myös postittaa osoitteella Suomen Wagner-seura r.y., c/o P. Häggblom, Asemakatu 14 as. 55, 65100 VAASA. Kuoreen pyydetään merkitsemään tunnus ”Stipendi”.

Suomen Wagner-seura r.y.:n hallitus toivottaa stipendinhakijat tervetulleiksi esiintymään/esittäytymään jäsenistölle seuran iltatilaisuudessa Helsingissä la 14.12.2019 – tämä ei kuitenkaan ole välttämätön edellytys stipendin myöntämiselle. 

Suomen Wagner-seura varaa itselleen mahdollisuuden myöntää stipendin myös sellaiselle henkilölle, joka ei ole sitä hakenut. 

SUOMEN WAGNER-SEURA R.Y.
Hallitus