Main menu

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 1995

YLEISTÄ

Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana 66 henkilöllä, joista uusia jäseniä 81 ja vuoden aikana eronneita 15 henkilöä. Jäseniä oli vuoden 1995 päättyessä 263 (ed.v. 197), joista 117 (108) Turun seudulta, 107 (62) pääkaupunkiseudulta ja muualta Suomessa 35 (24). Ulkomailla asuvia oli 4 (3). Jäsenistä on vuosijäseniä 219 (178), perhejäseniä 37 (29) sekä ainaisjäseniä 7 (3). Tämän hetken (12.1.1996) jäsenmäärä on 270. Jäsenmaksut vuodelta 1995 olivat vuosijäseneltä 70 mk, samassa taloudessa asuvalta perhejäseneneltä 40 mk sekä ainaisjäseneltä 750 mk.

Kuluneen vuoden aikana on jatkettu taloudellisen tilan parantamista. Tässä on onnistuttu hyvin mm. säästöjen, erityisesti jäsenmaksun yhteydessä tapahtuvien jäsenten lahjoitusten, arpajais- ja muun myynnin, aktiivisen ilmoitushankinnan sekä matkojen parantuneen katteen avulla. Lahjoituksia toimintaan saatiin 18 jäseneltä yhteensä 1.230 markkaa, sen lisäksi on stipenditoiminnan rahoittamiseen saatu vuoden aikana 7 jäseneltä yhteensä 495mk. Näistä hallitus haluaa erityisesti kiittää. Vuoden ylijäämäksi muodostui 7.453,20 mk (ed.v. 387,01 mk), sen jälkeen kun on käyttörahastoon kirjattu 4 jäsenen maksamista ainaisjäsenmaksuista normaalin vuosijäsenmaksun ylittävä osuus yhteensä 2.720 mk. Yhdistyksen oma pääoma on tämän jälkeen yhteensä 13.100,29 mk (ed.v. 2.927,09 mk). Tarkempi selko tuloksesta ja taloudellisesta asemasta käy ilmi tilinpäätöksestä.

HALLITUS JA MUUT LUOTTAMUSTOIMET

Hallitus on vuoden 1995 aikana kokoontunut 4 kertaa. Puheenjohtajana on toiminut Uolevi Karrakoski, varapuheenjohtajana 30.3.95 alkaen Janne Haapanen, rahastonhoitajana Peter Häggblom. Hallituksen muina jäseninä ovat olleet Niina Eerikäinen, Outi Jaakola (seuran klubimestari), Martti Parkkari varapuheenjohtajana 30.3.95 asti, Petri Salin, Hannu Salmi ja Veli Vuorio. Yhdistyksen sihteerinä on toiminut Matti Lehtonen. Tilintarkastajana on toiminut Arto Savolainen ja varalla Kimmo Holmberg.

VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokoukseen Turun Park Hotelissa 13.2.1995 osallistui 19 jäsentä.

YLEISÖ- JA JÄSENTILAISUUDET

24.1. Matti Lehtonen luennoi Wagner-laulusta Turun kaupunginkirjaston musiikkikirjastossa. Läsnä oli 17 henkilöä.

8.3. Fil.tri Matti Huttunen esitelmöi Martin Wegeliuksesta, joka perusti Suomen ensimmäisen vuosina 1898-99 toimineen Wagner-Seuran. Park Hotelissa pidetyssä tilaisuudessa oli läsnä 33 henkilöä.

22.3. Janne Haapanen luennoi Wagnerin orkesterin käytöstä Turun kaupunginkirjaston musiikkikirjastossa. Läsnä oli 19 henkilöä.

10. 10. Apul.prof. Veijo Murtomäki kertoi historiallisista Wagner-äänitteistä. Läsnä oli 34 henkilöä. Yhdistys järjesti tilaisuuden FYSI:n huoneistossa Sibeliuksenkatu 3, 3 krs, jota on sen jälkeen pidetty seuran vakituisena kokoontumispaikkana.

1.11. FM Marita Airakorpi luennoi Schopenhauerin vaikutuksesta Wagneriin. FYSI:n huoneistossa järjestetyssä tilaisuudessa oli 68 henkilöä.

29.11. Pidettiin FYSI:n tiloissa kuvalevyilta. Läsnä oli 9 henkilöä. Ohjelmassa oli 3. näytös Chéreaun ohjaamasta Valkyriasta.

OOPPERA- JA KONSERTTIMATKAT

Seura teki 24.3. matkan Helsinkiin, jossa Finlandia-talolla Helsingin kaupunginorkesterin sinfoniakonsertissa esitettiin Leif Segerstamin johdolla kohtauksia Mestarilaulajista. Matkalla oli 19 henkilöä. Konserttipäivänä seura järjesti Finlandia-talon aulassa Wagner-aiheisen näyttelyn, joka tuotti meille monta uutta jäsentä.

21.-23.4. seura järjesti Tukholman Oopperaan matkan, jossa ohjelmassa oli Götz Friedrichin ohjaama Parsifal. Tukholmassa seuramme oli näytännön jälkeen Ruotsin Wagner-seuran vieraana tilaisuudessa, jossa Wagner-roolien esittämisestä kertoi Sten Wahlund, joka oli esityksessä laulanut Gurnemanzin osan. Matkalle osallistui 55 henkilöä.

10.-13.6. tehtiin matka Göteborgin uuteen oopperataloon, jossa nähtiin Lentävä Hollantilainen. Molemmilla Ruotsinmatkoilla järjestettiin laivalla mennessä oopperan esittely sekä takaisin tullessa palautekeskustelu. Matkalle osallistui 37 henkilöä.

WAGNERIN TUOMINEN SINFONIAKONSERTTEIHIN

Yhdistys on alusta alkaen pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että Wagnerin oopperoiden alkusoittoja ja välisoittoja otettaisiin sinfoniakonserttien ohjelmistoon englantilaisen ja mannermaisen käytännön mukaisesti. Yhdistys on vuoden 1995 aikana ottanut yhteyttä viiteen sinfoniaorkesteriin sekä Kansallisoopperan orkesteriin, joka myös pitää konsertteja. Turun kaupunginorkesteri, joka 1993 esitti pyynnöstämme Nibelungen-sarjan, on vastannut pyyntöömme jälleen myöntävästi. Tätä kirjoitettaessa tuli tieto Tampereen kaupunginorkesterin Wagner-konsertista 26.1.1996.

SWS:N STIPENDI

Seuran taloudellinen tilanne on siinä määrin parantunut, että olemme voineet lähteä mukaan Bayreuthissa toimivan Stipendienstiftungin toimintaan. Stiftungin on perustanut Richard Wagner itse. Seura kustantaa stipendiaatin matkan, majoituksen sekä suurimman osan Stiftungin järjestämää ohjelmaa, johon liittyy kolme oopperaesitystä vuoden 1996 festivaaleilla. Yhdistys päätti myöntää ensimmäisen tällaisen stipendin sopraano Johanna Rusaselle.

BAYREUTH

Vuonna 1995 yhdistys välitti jäsenilleen 15 lippua Nibelungin sormuksen esitykseen. Kuluvan vuoden aikana on myös saatu 20 lippua Bayreuthin Ringiin 13.-18.8.1996.

TIEDOTUS

Seuran jäsenluvun kasvaessa jäsenkirjeiden määrää on supistettu. Tiedotusta jäsenkirjeessä on kuitenkin kehitetty suunnittelun avulla.

Yhdistys on syksyn jäsenkirjeessä tiedottanut Wagnerin oopperoiden esityksistä maailmalla.

Yhdistys järjesti näyttelyn Finlandia-talon aulassa 24.3.1995.

Seuran tilaisuuksista on ilmoitettu Turun Sanomissa ja Turkulainen-lehdessä. Lisäksi on saatu puffeja mm. Classic FM:ssa ja Helsingin Sanomissa. Toiminnasta on ilmoitettu myös RSO:n ohjelmalehtisissä.

Esitämme kiitokset Turun Soitannolliselle Seuralle sekä Ruotsin Wagner-seuralle siitä, että olemme voineet heidän jäsenistölleen kertoa järjestämistämme oopperamatkoista. Tällä tavalla saatiin riittävästi osanottajia ja pystyttiin onnistuneesti toteuttamaan Göteborgin matkamme.

Olemme vuoden 1995 aikana Hannoverin Wagner-Seuran ohella ensimmäisenä Wagner-seurana maailmassa liittyneet Internetiin. WWW-kotisivumme osoite on: http://www.utu.fi/~hansalmi/sws/index.html. Kiitämme Hannu Salmea teknisestä avusta. Sähköpostia voi lähettää meille osoitteella: haggblom@netti.fi.

Turussa 16. päivänä tammikuuta 1996

Suomen Wagner-seuran hallitus