Main menu

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 1997

JÄSENET

Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana 75 henkilöllä (v. 1996 kasvua 88 hlö:ä), joista uusia jäseniä 99 ja vuoden aikana eronneita 24 henkilöä. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 1997 lopussa 425 (350). Jäsenistä oli Turun seudulta 167 (149), Helsingin seudulta 175 (141) ja muualta Suomesta 69 (55). Ulkomailla asuvia jäseniä oli 14 (5). Jäsenistä oli vuosijäseniä 341 (286), perhejäseniä 73 (58), ainaisjäseniä 9 (9) sekä kunniajäseniä 2 (-). Tämän hetken (19.1.1998) jäsenmäärä on 458. Jäsenmaksut vuodelta 1997 olivat vuosijäseneltä 80 mk (v. 1996 70 mk), samassa taloudessa asuvalta perhejäseneltä 40 mk sekä ainaisjäseneltä 750 mk.

Jäsenmäärän kasvu johtunee yhdistyksen näkyvästä toiminnasta eri puolilla maata sekä laadukkaaksi koetusta jäsenjulkaisusta. Kuluneen vuoden aikana Suomessa esitetyt Wagnerin teokset Lentävä hollantilainen, Parsifal, Tannhäuser ja Valkyria ovat myös tehneet Wagnerin musiikkia tunnetuksi ja innostaneet liittymään seuramme jäseneksi.

YHDISTYKSEN HALLINTO

Yhdistyksen vuosikokoukseen, joka pidettiin Turussa FYSI:n tiloissa 12.2.1997, osallistui 11 jäsentä.

Hallitus on kokoontunut vuoden 1997 aikana viisi kertaa. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Martti Parkkari Turusta, varapuheenjohtajana ja pääkaupunkiseudun edustajana Ilkka Paajanen Espoosta (12.2.97 alkaen), sihteerinä Niina Eerikäinen ja rahastonhoitajana Peter Häggblom, molemmat Turusta. Muina jäseninä ovat olleet Outi Jaakola Turusta (seuran klubimestari), Markku Lulli-Seppälä Piikkiöstä (12.2.97 alkaen), Hannu Salmi Turusta (12.2.97 alkaen), Toni Salo Turusta (12.2.97 alkaen) ja Risto Suviala (II klubimestari) Turusta. Tilintarkastajana on toiminut Arto Savolainen, varalla Kimmo Holmberg.

Turun alueen ohjelmatoimikunnan jäseninä ovat olleet Hannu Salmi (pj.), Reijo Ahola, Jopi Harri, Outi Jaakola, Arvi Koskela ja Sirpa Suoja. Helsingin alueen ohjelmatoimikunnan jäseninä ovat toimineet Ilkka Paajanen (pj.), Pekka Asikainen, Matti Luukkainen, Riitta-Liisa Mäkipaasi, Elvi Pietilä, Uljas Pulkkis ja Jussi Törnwall.

TIEDOTUS

Vuoden aikana yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu sanoma- ja aikakauslehdissä sekä radiossa. Seuran toiminta on saanut ilahduttavasti julkisuutta useissa viestimissä. Wagner-tietoutta on jaettu myös Savonlinnan taidelukiossa, johon Pekka Asikainen kutsuttiin esitelmöimään oppilaille.

Seuralla on ollut syksystä 1995 lähtien oma kotisivu Internetissä osoitteessa http://www.utu.fi/~hansalmi/sws/. Seuran sähköpostiosoite on haggblom@netti.fi. Monet uusista jäsenistämme ovat liittyneet juuri Internetin kautta. Olemme tätä kautta saaneet myös yhteydenottoja ulkomaisilta yhdistyksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä.

TILAISUUDET

Turussa:
- 29.1. hum. kand. Jopi Harri luennoi Wagnerin vaikutuksesta Schönbergiin. FYSI:n tiloissa oli 14 kuulijaa.
- Säveltäjä Kalevi Aho kertoi Hyönteiselämästä ja muista oopperoistaan 11.3. FYSI:ssä 26 kiinnostuneelle.
- Fil. maist. Matti Leisma esitelmöi Richard Wagnerin laulajaihanteesta 2.4. FYSI:n tiloissa 15 kuulijalle.
- Fil. kand., säveltäjä Martti Parkkari kertoi Parsifalista 21.5. Turun konservatorion auditoriossa. Yleisöä 40 henkilöä.
- 21.9. ja 12.10. järjestettiin Markku Lulli-Seppälän kotona Valkyria-videoillat, joihin osallistui 15 jäsentä.
- Frank Braccia kertoi Wagnerista Amerikassa 27.10. Englanninkielistä esitelmää Park Hotelissa seurasi 7 henkilöä.
- Martti Parkkari esitteli etukäteen Turun kaupunginorkesterin Wagner-konserttien ohjelman 20. ja 21.11. Konserttitalon kahvio täyttyi molempina iltoina (noin 100 kuulijaa/tilaisuus)!
- 21.11. konsertin jälkeen järjestettiin iltajuhla Wagner Goes Kapakka 2 Svenska Klubbenilla. Olli Hirvosen Turun kaupunginorkesterin muusikoista kokoama käyrätorvikvintetto soitti oopperapotpurin, Antti Hotti tulkitsi Isolden lemmenkuolon pianosovituksen, Anita Törmä säestäjänään Pasi Helin esitti kolme viimeistä Wesendonck-laulua ja Heikki Ranta lauloi Niina Tiaisen säestämänä Wolframin laulun iltatähdelle. Juontajana toimi Matti Lehtonen. Tilaisuudessa kutsuttiin seuramme ensimmäisiksi kunniajäseniksi konserttien solisti Anne Evans ja kapellimestari Frank Shipway. Mukana oli 74 henkilöä.
- 22.11. pidettiin Turun konservatorion auditoriossa jäsenille ja muille kiinnostuneille Valkyria-seminaari, joka perehdytti oopperaan sopivasti Kansallisoopperan Valkyrian esitysten aikoihin. Seminaarissa apul.prof. Hannu Salmi kertoi Valkyrian kulttuurihistoriallisesta taustasta, kriitikko Matti Lehtonen vertaili Siegmundin ja Siegfriedin rooleja, prof. Eero Tarasti esitelmöi aiheesta Ele, merkki ja sävel - aspekteja musiikilliseen viestintään Wagnerin Valkyriassa ja seuran puheenjohtaja, fil. kand., säveltäjä Martti Parkkari tarkasteli Ringiä yhteiskunnan kuvauksena. Seminaari päättyi esitelmöitsijöiden paneelikeskusteluun, jonka vetäjänä oli seuran varapuheenjohtaja Ilkka Paajanen. Osallistujia oli 68.
- Prof. Mikko Heiniö esitelmöi 16.12. aiheesta Orfeuksen katsahdus - eli miten säveltäjä irtautuu kielestä kontaktia katkaisematta. Turun yliopiston musiikkitieteen laitoksella oli 13 kuulijaa.

Helsingissä:
- Fil. lis. Eija Kurki esitelmöi 10.4. väitöskirjansa pohjalta Wagnerista ja Sibeliuksesta Rikhardinkadun kirjastossa 30 henkilölle.
- 10.5. järjestettiin Wagner-kohtaaminen taiteilijakoti Lallukassa. Jyrki Anttila ja Eeva-Liisa Saarinen esittivät Siegmundin ja Sieglinden dueton Valkyrian I näytöksestä, Kristiina Haartti lauloi kolme Wesendonck-laulua ja Jussi Karjalainen Wotanin monologin Valkyrian II näytöksestä. Pianistina oli Pekka Asikainen. Lisäksi keskusteltiin Ringin Erda-teemoista. Osallistujia oli 38.
- M.A. Nummisen esitystä Ovatko rock ja Wagner yhdistettävissä 23.9. seurasi Lallukassa 40 henkilöä.
- Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen luennoi 23.10. aiheesta Miksi Wagnerin teoksissa etsitään isää ja nimeä? Lallukassa järjestetty tilaisuus kiinnosti 23 kuulijaa.
- Seuralla oli esittelypöytä Helsingin kaupunginorkesterin Mahler Helsingissä 1907 -konsertin yhteydessä 1.11.
- 8.11. järjestettiin Valkyria-tilaisuus Helsingin kansainvälisellä koululla yhdessä ISH Opera Clubin kanssa. Osallistujia oli 20.
- 10.12. pidetyn pikkujouluillan teemana olivat valkyriat ja tontut. Vakavan ja puolivakavan välimailla liikkuvaan ohjelmaan kuului Jukka von Boehmin esitelmä kapellimestarien Valkyria-tulkinnoista, Kalevi Ollin esittämiä Löwen balladeja ja Eeva-Kaarina Vilkkeen tulkitsemia saksalaisia kapakkalauluja, pianistina Pekka Asikainen, sekä joululauluja. Paikalla ravintola Wellamossa oli 29 henkilöä.

Muualla Suomessa:
- Savonlinnassa järjestettiin kaksi Wagner-kohtaamista Suomalaisessa Kirjakaupassa. Oopperajuhlien Tannhäu-serin ensi-iltapäivänä 7.7. Einojuhani Rautavaara, Esa Ruuttunen ja Kirsi Tiihonen keräsivät noin 40 kiinnostunutta. Parsifalin ensi-iltapäivänä 2.8. ohjaaja Tony Palmer ja Erkki Toivanen saivat noin 100 kuulijaa.

MATKAT

- 7.-9.3. matka Tukholmaan Reininkullan esitykseen. Turusta järjestetylle matkalle osallistui 44 henkilöä.
- 12.4. bussimatka Tampereelle Lentävän hollantilaisen esitykseen. Osallistujia 45.
- 1.-3.8. matka Savonlinnan oopperajuhlille, jossa nähtiin Parsifal ja Ruhtinas Igor. Matkalle osallistui 45 henkilöä.
- 14. ja 29.11. bussimatkat Turusta Kansallisoopperan Valkyrian esityksiin. Matkoille osallistui yhteensä 84 henkilöä. Kaiken kaikkiaan välitettiin liput 145 jäsenelle.

Matkojen järjestäjänä on toiminut rahastonhoitaja Peter Häggblom yhdessä klubimestari Outi Jaakolan kanssa. Matkanjohtajana Savonlinnaan toimi II klubimestari Risto Suviala.

BAYREUTH

Vuonna 1997 yhdistys välitti jäsenilleen 12 (v. 1996 20) lippua Nürnbergin mestarilaulajien, Parsifalin ja Tristanin ja Isolden esityksiin. Vuoden 1998 juhlille onnistuimme taas saamaan 20 lippua Ring-esityksiin 6.-11.8.

JULKAISU

Vuoden aikana toimitettiin jäsenille jäsenetuna kaksi entistä monipuolisempaa ja runsassisältöisempää Wagneriaani-julkaisua. Numero 9 (44 s., painos 500 kpl) ilmestyi helmikuussa ja nro 10 (64 s., painos 550 kpl) syyskuussa. Kiitämme kaikkia kirjoittajia, jotka ilman palkkiota ovat tuottaneet laadukkaita artikkeleita. Julkaisun toimittajana on ollut Markku Lulli-Seppälä apunaan Peter Häggblom. Julkaisu on myös ollut myynnissä Kansallisoopperan Oopperashopissa, Tampereen Oopperassa ja Suomalaisessa Kirjakaupassa Savonlinnassa. On ilahduttavaa, että useita artikkeleita on saatu myös englanniksi. Tämä on mahdollistanut julkaisun kansainvälisen levittämisen muille Wagner-seuroille. Julkaisun laatua on kiitelty ulkomaita myöten.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Vuoden aikana lähetettiin kaikille Richard Wagner Verband Internationaliin kuuluvalle 105 seuralle kirje, jossa kerroimme itsestämme ja Suomen lähivuosien Wagner-tarjonnasta. Kansainvälisiä kontakteja on luotu myös tapaamalla muiden Wagner-yhdistysten edustajia mm. Bayreuthissa, Helsingissä ja Savonlinnan oopperajuhlilla.

STIPENDIT

Seura myönsi stipendin tenori Jyrki Anttilalle. Stipendiin kuuluu matka Bayreuthiin elokuussa 1998, Bayreuthin stipendisäätiön järjestämää ohjelmaa ja liput kolmeen oopperaesitykseen.

TALOUS, TILINPÄÄTÖS JA HALLITUKSEN EHDOTUS YLIJÄÄMÄN KÄYTÖSTÄ

Yhdistyksen taloudellinen tila vahvistui ilahduttavasti vuoden aikana. Lahjoituksia saatiin 32 jäseneltä yhteensä 1 975 mk, josta stipenditoimintaa varten 1 735 mk. Tästä hallitus haluaa erityisesti kiittää. Vuoden ylijäämäksi muodostui 1 541,13 mk sen jälkeen, kun käyttörahastoon on siirretty 5 000 mk ja stipendirahastoon 5 000 mk. Tämän jälkeen käyttörahastoon on kertynyt 10 000 mk ja stipendirahastoon 10 000 mk. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että ylijäämä siirretään peruspääomaan. Yhdistyksen oma pääoma on tämän jälkeen 30 751,80 mk (v. 1996 19 210,67 mk). Osa vakavaraisuuden kasvusta (6 000 mk) selittyy kertaluonteisella erällä, joka on syntynyt julkaisun ilmestymisaikojen muuttamisesta tammi- ja syyskuuhun. Myös matkojen suuri osallistujamäärä on vaikuttanut myönteisesti seuran talouteen. Tarkempi selko tuloksesta ja taloudellisesta tilanteesta käy ilmi tilinpäätöksestä 1.1.-31.12.1997.

Turussa 21. päivänä tammikuuta 1998

Suomen Wagner-seura ry:n hallitus