Atte Tenkanen:

Wagnerin omaelämäkerran äärellä

"Sinusta hän halusi tehdä jotain." Richard Wagnerin äidin välittämä viimeinen viesti kuolevalta mieheltään tämän pojalle tuli omalta osaltaan vaikuttamaan nuoren miehen elämään ja valintoihin. Monia historian merkkihahmoja yhdistää perhetragedia, jomman kumman tai molem­pien vanhempien menetys jo varhaislapsuudessa. Vaikka Richard ei jäänyt äidin kanssa yksin, vaan sai huolenpitoa myös kasvatusisältään Ludwig ­Geyerilta, pojan lapsuutta leimasi irtolaisuuden tunne. Kuvaavaa on Richardin kertomus kohtaamisestaan sisarensa Luisen kanssa tavatessaan tämän 14-vuotiaana. Wagner kiteyttää sisareltaan saaman lämpimän kohtelun sanoihin: "Ensimmäistä kertaa oli joku sisar ollut minulle hellä" (32). Wagner kasvoi siis tunnemaailman puolesta varsin vaativissa oloissa ja joutui itsenäistymään siksi varhain.

Lapsuuden teatteri

Teatteri- ja taidemaailman hahmoista hän löysi jo varhain ymmärtäjiä itselleen - myös fantasiamaailmassaan. Teatteri merkitsikin lapsuudessa Wagnerille ovea taide-elämään. Koska hänellä oli jo lapsena ymmärrystä taiteelle, hän saattoi reagoida herkästi esimerkiksi Shakespearen tai Beethovenin teoksiin. Hän näki, puhui näiden kanssa unissaan ja saattoi herätä kyynelien vallassa (41).

Elämä itsessään saattoi esittäytyä hänelle draamana ja hän toisinaan jopa siteerasi näytelmiä tosielämän tapahtumissa (480). Hoffmannin kertomukset veivät Richardin jo lapsena omaan maailmaansa (27). Vielä myöhemmällä iällään hän saattoi keskittyä Hoffmannin kirjoituksiin siinä määrin, ettei huomannut niitä ääneen esittäessään huoneeseen hiipivää kylmyyttä, vaan huomasi lopettavansa esityksen nenä paisuneena ja punaisena (526).

Musiikki astuu kuvaan

Musiikki tuli kirjallisuuden ohessa varhain mukaan Wagnerin elämään. Kaksi sisarista soitti pianoa ja etenkin Klaran musiikkiharrastuksesta johtuen tunnettu säveltäjä Carl Maria von Weberkin vieraili perheessä. Richard ei silloin itse vielä soittanut. Hänen äitinsä ilmeisesti halusi pitää tämän erossa harrastuksista, jotka saattaisivat herättää innostuksen teatteriin (39).

Sävellyksenopiskelun Wagner aloitti tehokkaimmalla mahdollisella tavalla eli kopioimalla muiden sävellyksiä (40,46). Samaa menetelmää käytti myös Johann Sebastian Bach aikoinaan kopioidessaan veljiltään salaa sävellyksiä yön pimeinä hetkinä.

Ennen siirtymistään itsenäiseksi taiteilijaksi hän sai kontrapunktiopetusta Theodor Weinlichilta, Leipzigin silloiselta tuomaskanttorilta, joka opetti kädestä pitäen tahti tahdilta, miten fuuga syntyy. Kahden kuukauden teho-opetuksen jälkeen opettaja totesi tyytyväisenä oppilaansa suorituksiin: "Todennäköisesti te ette koskaan sävellä fuugia tai kaanoneita, mutta olette nyt itsenäinen. Seisotte omilla jaloillanne ja tiedätte osaavanne vaikeimmatkin asiat, jos tarvitsette niitä." (66)

Tällainen luovan henkilön metodi, jossa opiskelijalle opetetaan kädestä pitäen kaikki taideteoksen syntyyn liittyvät vaiheet, on joillakin saksalaisilla pedagogeilla yhä käytössä. Weinlichin menetelmä saattoi periytyä myös sata vuotta aikaisemmin tuomaskanttorin virkaa hoitaneelta Johann Sebastian Bachilta, jonka opetusmetodiin päti erityisen hyvin lause: "Se, jolla on, sille annetaan." Bach saattoi opettaa sävellysoppilastaan kuusikin tuntia kerrallaan, jos tämä oli siihen kypsä ja omasi tarvittavat valmiudet.

Wagner ei ollut mikään sävellyksen käsityöläinen siinä perinteisessä mielessä kuin esimerkiksi mainittu J. S. Bach, vaan hänellä saattoi tulla sävellystyöhön vuosien taukoja, mikä myös vaikeutti työhön ryhtymistä ja tunnelmaan pääsemistä (330, 484, 491, 500, 520).

Sävellysprosesseistaan Wagner ei anna elämäkerrassaan mitään järjestelmällistä kuvausta. Siitä kiinnostuneille Robert Baileyn asiaa käsittelevä artikkeli kirjassa The Wagner Companion valaisee sävellystyön vaiheita sangen perusteellisesti.

Oopperakäsityksistä

Sen sijaan käsityksiään omista oopperoistaan Wagner kertoo pitkin matkaa. Lukijalle esimerkiksi valkenee, että hän piti Lohengrinin kolmatta näytöstä keskeisimpänä teoksessa ja aloitti oopperan säveltämisen siitä (339). Tristanin musiikissa (joka on yksi eniten musiikkianalyytikoita koskaan kiinnostanut kohde) Wagner ei puolestaan tietoisesti pyrkinyt modernismiin tai rikkomaan sävelkielellään aikaisempia rajoja. Hän vain toteaa tajunneensa yhtäkkiä, että Tristanin musiikki oli uskalletuinta ja oudointa, mitä koskaan oli kirjoittanut paperille, vaikka olikin aluksi luullut tekevänsä helposti esitettävää oopperaa (580).

Beethovenin saavutuksia sinfonian alalla hän piti täysin ylittämättöminä (101), joten sillä saralla hänen yrityksensä jäi varhaiseen C-duuri sinfoniaan. Sen sijaan Wagnerille selvisi jo varhain, että hän on oopperan mies. Minkä olen itsekin usein käytännössä todennut ongelmaksi koetettuani nauttia Wagnerin oopperoista pelkästään musiikkia kuuntelemalla, sen Wagner sanoo ääneen: hänen mielestään musiikkidraamoista ei pysty täysin nauttimaan ilman saksankielen taitoa (tai käännöstä). Koska musiikki ja kieli liittyvät niin kiinteästi toisiinsa, hänen oli kirjoitettava librettonsa itse. (604)

Siinä, missä nykyajan lapset käyttävät elämänsä parhaat kehitysvuodet koulun penkillä monia tärkeitä taitoja kehittäen, teki Wagner, mitä lystäsi - niin hyvässä kuin pahassa. Hölmöiltyään riittävästi nuorena, Wagner saattoi löytää oman paikkansa ja suuntansa hyvissä ajoin. Wagnerista tuli varhain itsenäinen taiteilija, joka seurasi omia käsityksiään muiden tarjoamien "hyvien neuvojen " sijaan.

Filosofisia pohdintoja

Myös filosofisena ajattelijana Wagner oli omaperäinen ja itsenäinen, vaikka ei aina johdonmukainen. Ei ihme, että monet myöhemmät filosofian alalla kunnostautuneet kiinnostuivat Wagnerista. Wagnerin taidekäsityksistä voi vetää linjaa aina Jungiin asti, joka luonnollisesti tunsi hyvin Wagnerin teokset. Ajatustaan "taiteesta" Wagner kuvailee Berliozille seuraavaan tapaan: "...olemme elämänkokemustemme vankeja, kunnes vapaudumme niistä antamalla niille taiteellisen muodon.Tuomme nähtäväksi sisäisiä visioita, joita kokemuksemme eivät suinkaan ole synnyttäneet, vaan herättäneet syvästä unestaan. Taide, jota luomme, ei suinkaan ole elämänkokemustemme tuotetta, vaan niistä vapautumista". (515) Jungin työssä oli monia tärkeitä vaikuttajia, joista Wagner ei ollut vähäisin. Jung olisikin ottanut Graalin legendan tutkimuksiensa joukkoon, jos tämän vaimo, Emma Jung ei olisi sitä jo tehnyt. Kirjassa Unia, ajatuksia ja muistikuvia Jung kuvaa mielenkiintoisesti Parsifalin teemoin ja henkilöhahmoin omaa elämänpiiriään.

Wagner saattoi kokea käyttävänsä draamaa filosofian palvelukseen, sen tulkkina. Tässä mielessä hän oli ennakkoluuloton ja moderni länsimainen ihminen. Hän kiinnostui esimerkiksi buddhalaisesta filosofiasta siinä määrin, että suunnitteli buddhalaisen runoelman pohjalta draamaa. (523) Sen jälkeen kun Wagner löysi Schopenhauerin (joka oli myös kääntänyt buddhalaisia tekstejä), tämä säilyi eräänä säveltäjän suurimmista innoittajista. Schopenhauer kirjoitti - toisin kuin monet muut filosofit - niin selkeästi, että Wagnerkin sen ymmärsi (503, 428).

Wagner ja antisemitismi

Kirjoittaessani Mein Leben -teoksen suomennoksesta Turun Sanomiin (16.7.2002), pohdin pitkään, miten ja mitä voisin sanoa Wagnerin suhteesta juutalaisuuteen, sillä en tiedä asiasta juuri mitään, eikä elämäkerrasta paljastu mitään "filosofista" perustetta säveltäjän antisemitismille. Mitä hän sitten lieneekin sanonut ja kirjoittanut juutalaisuudesta, se saattaa suuressa määrin liittyä Wagnerin vastoinkäymisiin oopperaesitysten, lehdistön ja taloudellisten asioiden parissa, joissa juutalaisilla oli hallitseva rooli (esim. 463). Köyhän perheen kasvattina hänellä oli toki hiukan erilaiset lähtökohdat taiteensa harjoittamiseen kuin esimerkiksi Pariisin oopperaa hallinneella säveltäjä Giacomo Meyerbeerillä, joka oli varakkaasta tehtailijasuvusta tai pankkiirisuvusta kotoisin olevalla Mendelssohnilla. Hänestä tuli mitä ilmeisemmin elämässään kokemiensa vastoinkäymisten vuoksi sosialisti, joka omien sanojensa mukaan halveksi "rahavaltaa" (416, 473). Hän toivoi juutalaisten assimiloituvan saksalaiseen yhteiskuntaa eristymisen sijaan. Tämä käy hyvin ilmi hänen kertoessaan kohtaamisistaan kirjailija Berthold Auerbachin kanssa (326) .

Wagner purkaa tuntemuksiaan kirjoituksessaan Juutalaisuudesta musiikissa (462), mikä tuntuu osuvan hiukan syrjään, jos katsoo niitä mahdollisia syitä, jotka lienevät olleet antisemitismin taustalla. Luulen, että mikäli Wagner olisi tyytynyt kamarimusiikkisäveltäjän vaatimattomampaan osaan, hänestä tuskin olisi kehittynyt minkään sortin antisemitistiä välttäessään rahamaailman vaatimukset. Valitessaan kuitenkin kalliin oopperan lajikseen hän valitsi samalla kohtalokseen loputtomat taloudelliset huolet ja paineet sekä riippuvuuden ooppera­taloista ja niitä hallitsevista piireistä.

Erityisen harmittavaa - mitä tulee Wagnerin musiikin esittämiseen - on ollut Hitlerin Saksan jälkeensä jättämä kuva Wagnerista antisemitismin yhtenä keulakuvana. Tämä on suuressa määrin vaikuttanut Wagnerin musiikin esittämiseen maailmansotien jälkeen. Kaikki taiteilijat, niin kuolleet kuin elävätkin joutuivat natsien vaakakuppeihin. Propagandan pääsäveltäjiksi valikoituivat etenkin Beethoven, Wagner ja Bruckner. Wagner saattoi jossain mielessä olla näistä ongelmallisin tapaus, sillä hänen filosofiansa kehittyi aikaa myöten pasifistiseen suuntaan. Hitler itse osoitti valitettavan hyvää musiikkimakua, sillä Brucknerin kerrotaan olleen tämän lempisäveltäjä. Kun tieto Hitlerin kuolemasta tuli, radiossa soitettiin Brucknerin 7. sinfonian hitaan osan musiikkia. Sinfonia on puolestaan omistettu Wagnerin muistolle.

Saila Luoman suomennoksesta

Voi vain ihmetellä, ettei Wagnerin Mein Leben -teosta ole suomennettu aikaisemmin. Suomennoksessa on ollut toki valtava työ. Kun se nyt viimein tapahtui, sopii itsekunkin wagneriaanin onnitella itseään. Teos on mielestäni hyvin ja sujuvasti suomennettu. Itselläni ei ole muuta vertailukohtaa kuin internetistä löytyvä englanninkielinen käännös (ks. internetistä Gutenberg-projekti, http://promo.net/pg/, wglf 1/2 My Life 5197, 5144). Ainakin siihen verraten asiatiedot tuntuvat olevan aivan kohdallaan. Samaiselta sivustolta löytyy muuten englannoksina myös Wagnerin kirjoittama "On conducting", Wagnerin ja Lisztin kirjeenvaihtoa ja G.B. Shawn kommentaari Ringiin eli "Perfect Wagnerite".

Lopuksi

Muusikolle ja tavalliseksi ihmiseksi itsensä tuntevalle Wagnerin elämäkerta luo uskoa työhön ja omien päämääriensä arvostamiseen. Wagner tunsi itsensä oppilaaksi Berliozin ja Mendelssohnin rinnalla (197, 243), mutta kasvoi aikaa myöten ja näkyjensä vedättämänä ainutlaatuiseksi taiteilijaksi. Samoin kuin esimerkiksi Sibeliuksen varhainen Es-duuri-jousikvartetto, myös jokin Wagnerin varhainen teos, vaikkapa Faust-alkusoitto osoittaa, etta tie mestaruuteen lähtee sangen alhaalta, mutta ylös päästäkseen tie on kuitenkin käytävä.

Wagnerin elämäkertaa voi katsella monin silmin, sillä siihen sisältyy musiikin, teatterin, historian, politiikan, uskonnon, filosofian ja monien muiden aiheiden lisäksi jännittäviä matkakuvauksia. Kun ohitin tänä kesänä Helsingörin linnan matkalla Tanskan kautta Saksaan, katselin sitäkin nyt toisin silmin, sillä Wagner kertoo siitä kirjassaan erään jännittävän merimatkan yhteydessä. Elämäkerta antaa lukijalleen myös vihjeitä monista kiinnostavista, lukemisenarvoisista kirjoista. Voi vain olla tyytyväinen siihen, että Wagnerilla oli oma "punainen kansionsa", johon hän merkitsi ylös elämänsä tärkeimmät tapahtumat ja joka sittemmin toimi päiväkirjana ja elämäkerran pohjana (117).