SUOMEN WAGNER-SEURA R.Y.:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2002

Vuonna 2002 Suomen Wagner-seura on jatkanut toimintaansa suurin piirtein edellisten vuosien laajuudessa. Oopperamatkoja on järjestetty koti- ja ulkomaisiin Wagner-esityksiin, ja luentotilaisuuksia on pidetty entiseen tapaan Turussa ja Helsingissä. Lisäksi on Helsingissä järjestetty opintopiirejä. Uusia jäseniä seuraan on edelleen liittynyt kiitettävä määrä, mutta eroamisten ja jäsenmaksujen laiminlyöntien seurauksena tapahtuneiden erottamisten myötä jäsenmäärän muutos oli nyt ensimmäistä kertaa seuran historiassa hieman negatiivinen, 17 henkilöä eli -2,3 %. Ilahduttavaa on muun Suomen (siis muu kuin Turku ja Helsinki) sekä määrällinen että suhteellisen osuuden kasvu.

Vuosikokouksessa 11.2.2001 hyväksytyt uudet säännöt vahvistettiin ja merkittiin 22.8.2002 yhdistysrekisteriin. Ne on julkaistu Wagneriaanissa nro 20 sivulla 75. Suurimmat muutokset ovat, että yhdistyksen toimintamuotoihin lisättiin Wagner-aiheisen kirjallisuuden kustantaminen ja välittäminen, otettiin käyttöön kaksi uutta jäsenyyslajia (yritysjäsenet ja nuorisojäsenet), otettiin käyttöön liittymismaksu ja pidennettiin hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi kaksivuotiseksi.

JÄSENET

Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2002 lopussa 725 (ed. v. 742). Jäsenistä oli Turun seudulta 188 (-7), Helsingin seudulta 358 (-13) ja muualta Suomesta 158 (+7). Ulkomailla asuvia jäseniä oli 21 (-4).

Jäsenistä oli vuosijäseniä 560 (+10), perhejäseniä 126 (-29), ainaisjäseniä 32 (+2) sekä kunniajäseniä 7 (+/-0). Jäsenmäärä siis väheni vuoden aikana 17 henkilöllä (v. 2001 kasvua 22 hlöä), joista liittyneitä uusia jäseniä 73 sekä eronneita ja  kuolleita 90 henkilöä. Kunnioitamme vuonna 2002 edesmenneen jäsenemme Sirkka Mäntykiven muistoa.

Jäsenten sukupuolijakauma säilyi hieman naisvoittoisena, 50,2 % (ed.v. 51,6%): naisia oli 364 (383) ja miehiä 361 (359). Jäsenmaksut vuonna 2002 olivat vuosijäseneltä  21 ¤ (ed.v. 16,82 ¤), samassa taloudessa asuvalta perhejäseneltä 8,50 ¤ (8,41 ¤), nuorisojäseneltä 16 ¤ sekä ainaisjäseneltä 210 ¤ (168,19 ¤). Liittymismaksu oli vuonna 2002 liittyneiltä uusilta jäseniltä 10 ¤.

Seuramme kunniajäsenet ovat: Anne Evans (sopr) 1997, Frank Shipway (kapellimest.) 1997, Jorma Hynninen (bar) 1998, Wolfgang Wagner (festivaalijohtaja) 1998, Peter Bassett (kirjailija), 2000, Cecilia Rydinger-Alin, (kapellimestari) 2001 ja Pentti Perksalo (ten) 2001. Seuran kunniapuheenjohtaja (vuodesta 2001) on Uolevi Karrakoski, Fil.lis. ja seuramme perustaja.

SEURAN HALLINTO

Seuran sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidettiin Turussa Park Hotellissa 10.2.2002, osallistui 15 jäsentä.

Hallitus on kokoontunut vuoden 2002 aikana neljä kertaa, josta kerran Helsingissä. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Heikki Virri Turusta, varapuheenjohtajana Riitta-Liisa Mäkipaasi Helsingistä, sihteerinä Atte Tenkanen, jäsensihteerinä Jopi Harri ja rahastonhoitajana Peter Häggblom Turusta. Muina jäseninä ovat olleet Wagneriaanin toimituksesta vastannut Markku Lulli-Seppälä Piikkiöstä, Cristina Andersson ja Matti Luukkainen Helsingistä Martti Parkkari Turusta. Tilintarkastajana on toiminut Tapio Eriksson Porista, varalla Stig Gerke Paraisilta.

Suomen Wagner-seuran toiminnanjohtajana vuonna jatkoi Peter Häggblom.

Helsingin alueen ohjelmatoimikunnan jäseninä ovat toimineet Riitta-Liisa Mäkipaasi (puheenjohtaja), Cristina Andersson, Pekka Heikkilä, Riitta-Eliisa Laine, Jack Leo ja Matti Luukkainen.

Turun ohjelmatoimikunnan jäseninä ovat toimineet Peter Häggblom(pj), Jaakko Erola, Annikki Juhakoski (vara-pj), Pirkko Kotiranta, Eila Lahti, Marjukka Lulli-Seppälä ja Kaija Malka.

Stipendiaattien valintatoimikunnassa ovat toimineet Markku Lulli-Seppälä (pj.), Jopi Harri, Matti Lehtonen, Mats Liljeroos ja Veijo Murtomäki.

TIEDOTUS

Vuoden aikana yhdistyksen toiminnasta on kahden jäsenkirjeen lisäksi tiedotettu sanoma- ja aikakauslehdissä, radiossa ja internetissä. Seuran toiminta on saanut ilahduttavasti julkisuutta useissa viestimissä.

Seuralla on ollut syksystä 1995 lähtien oma kotisivu internetissä, nykyisin sen osoite on http://users.utu.fi/hansalmi/sws/. Sivun ylläpidon hoitaa Matti Luukkainen. Kiitämme Mattia arvokkaasta avusta. Seuran sähköpostiosoite on ollut haggblom@ netti.fi. Monet uusista jäsenistämme ovat liittyneet juuri internetin kautta. Olemme tätä kautta saaneet myös yhteydenottoja ulkomaisilta yhdistyksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Seuraavilla hallituksen jäsenillä on sähköpostiosoite: Jopi Harri: jopi.harri@utu.fi, Peter Häggblom: peter.haggblom@kolumbus.fi, Markku Lulli-Seppälä: mils@netti.fi, Riitta-Liisa Mäkipaasi: riitta-liisa.makipaasi@varma-sampo.fi, Heikki Virri: heikki.virri@brander-manner.fi, Matti Luukkainen: mluukkai@cs.helsinki.fi, Atte Tenkanen: atte.tenkanen@postikaista.net, Cristina Andersson: cristina.andersson@develor.fi.

Jäsenrekisterissämme on jo 350 (ed.v. 332) oman jäsenemme sähköpostiosoite. Sähköpostin avulla voidaan kätevästi ja nopeasti lähettää jäsenistölle "pikku-uutisia" sekä pitää yhteyttä muutenkin.

TILAISUUDET

Turussa:

 • 29.1. Dramaturgi ja pianisti Jussi Törnwall luennoi Park Hotellissa Lohengrinista musiikkinäyttein.
 • 10.2. FYSIssä 10.2. pidetyn vuosikokouksen jälkeen Marjukka Lulli-Seppälä puhui aiheesta "Parsifalin jalanjäljissä arjessa - mitä virikkeitä Parsifal voi antaa jokapäiväiseen elämään".
 • 19.3. Tohtori Matti Kamppinen luennoi aiheesta " "Aikaa koskevat mallit Wagnerin oopperoissa", Kulttuurikeskuksessa.
 • 16.4. Professori Hannu Salmi luennoi aiheesta "Mestarilaulajien kulttuurihistoriallisesta taustasta"
 • 15.5. Säveltäjä Martti Parkkari luennoi aiheesta :"Kuulotuntuma kahteen Richardiin" (Wagner ja Strauss)
 • 10.9. Vierailu Turun Sanomien kulttuuriosastolle. Isäntänä päätoim. Aimo Massinen ja toim. Raili Suominen
 • 15.10. Saila Luoma luennoi Park Hotellissa aiheesta "Venetsia -Tristankaupunki".
 • 9.11. Turun konservatorion auditoriossa nähtiin 9.11. DVD-videotykiltä Viscontin elämäkerrallinen elokuva "LUDWIG" vuodelta 1972 sekä Carlo Lizzanin Viscontista tekemä dokumenttielokuva.
 • 13.12. järjestettiin Enkeliravintolassa seuran pikkujoulutilaisuus jouluaterioineen, jossa esiintyi Pia Pajala (sopr) ja Pasi Helin (piano). Ilta alkoi Turun Filharmonisen Orkesterin perjantai-illan 50-vuotisjuhlakonsertilla Turun Konserttitalolla. Konsertissa kuultiin Tannhäuserin alkusoitto sekä Ludwig van Beethovenin 9. Sinfonia, kapellimestarina toimi Paavo Berglund.
 • Tilaisuuksien osanottajamäärät ovat vaihdelleet 11 ja 45 välillä. Luennot on pidetty Kulttuurikeskuksessa tai Park Hotelin kabinetissa.

  Helsingissä:

 • 5.2. Musiikkitieteen professori Anne Sivuoja-Gunaratnam luennoi aiheesta "Kundry - Parsifalin pimeä puoli?" Kuulijoita oli 26.
 • 12.3. Rondo-lehden päätoimittaja Harri Kuusisaari esitteli Harry Kupferin Wagner-ohjauksia. Tilaisuuteen osallistui 28 seuralaista.
 • 16.4. Yleisen kirjallisuustieteen professori H.K. Riikonen luennoi Tristan ja Isolde -aiheesta kirjallisuudessa ja Wagnerin oopperassa 35 kuulijalle. Tilaisuus oli Annantalossa.
 • 21.5. Korrepetiittori Pekka Asikainen esitteli Nürnbergin mestarilaulajat -oopperaa. Kuulijoita oli 24.
 • 1.10. Säveltäjä Martti Parkkari luennoi Tristanista ja Isoldesta 32 kuulijalle.
 • 21.11.Oopperanjohtaja Erkki Korhonen kertoi Wagnerin Sveitsin kaudesta. Tilaisuudessa oli myös pikkujouluhenkistä tarjoilua. Osallistujia oli 41.
 • Useimmat Helsingin tilaisuudet pidettiin Sibelius-Akatemian Achté- ja Wegelius -saleissa.

  Opintopiirit

  Helsingissä järjestettiin myös viisi opintopiiriä Rikhardinkadun ja Töölön kirjastoissa. Osallistujia oli 5-12. Cristina Andersson alusti 14.3. aiheesta Wesendonck-laulut, Matti Luukkainen ja Jukka von Boem kertoivat 11.4. kokemuksistaan Berliinissä keväällä 2002, jolloin esitettiin kaikki Wagner-oopperat Harry Kupferin ohjauksina. Jack Leo esitteli 23.5. Belliniä ja tämän yhteyksiä Wagneriin. Savonlinnan Wagner-esityksistä keskusteltiin 17.10. Saila Luoma alusti kääntämästään Wagnerin Elämäni -teoksesta 28.11.

  MATKAT

 • 11.-15.2. Pohjoismainen matka Osloon, jossa nähtiin Lohengrin ja Malmöhön, jossa nähtiin Lentävä Hollantilainen. Jopi Harri kertoi bussissa oopperoista, ja paluumatkalla käytiin vilkasta keskustelua nähdyistä esityksistä. Osanottajia matkalla 30.
 • 26.-29.4. Tukholman Tannhäuser-matka. Laivalla Helsingistä Tukholmaan kuultiin Jussi Törnwallin luento Tannhäuserista. Lauantaina oopperan jälkeen seuran jäsenet tapasivat Ruotsin Wagner-seuran jäseniä. SWS:n matkalaiset oli kutsuttu Ruotsin Wagner-seuran jäsentilaisuuteen (läsnä 1 hlö seurastamme), jossa oli läsnä myös Tannhäuser-produktion laulajia keskustelemassa esityksestä. Helsingin paluumatkalla katsottiin vielä DVD-videolta otteita Nürnbergin mestarilaulajista. Turkulaiset palasivat eri laivalla Turkuun laivan seisovasta pöydästä nauttien. Osanottajia matkalla 53.
 • 2.-4.8. Matka Savonlinnan Oopperajuhlille, jossa esitettiin Nürnbergin mestarilaulajat ja Straussin Ruusuritari. Jopi Harri johdatteli seuran matkalaiset oopperoiden tapahtumiin. Paluumatkalla matkalaisilla oli mahdollisuus tutustua Martti Talvelan lesken Annukka Talvelan Inkilänhovin kotitaloon Juvalla. Osanottajia matkalla 59.
 • 2.-5.8. Matka Bayreuthiin 20 jäsenelle, jossa nähtiin Lohengrin, Tannhäuser ja Nürnbergin Mestarilaulajat.
 • 15.-18.8. Neljä jäsentä oli stipendiaattimme Niklas Spångbergin mukana Bayreuthissa: Lohengrin, Tannhäuser ja Nürnbergin Mestarilaulajat.
 • JULKAISU- JA KUSTANNUSTOIMINTA

  Vuoden aikana toimitettiin jäsenille jäsenetuna kaksi Wagneriaani-julkaisua. Numero 19 (72 s.) ilmestyi maaliskuussa ja nro 20 (76 s.) lokakuussa. Kiitämme kaikkia Wagneriaanin kirjoittajia laadukkaista artikkeleista. Julkaisun vastaavana toimittajina on ollut Markku Lulli-Seppälä. Artikkeleita on saatu entiseen tapaan myös englanniksi ja osittain ruotsiksi ja saksaksi. Tämä on mahdollistanut julkaisun kansainvälisen levittämisen lähinnä muille Wagner-seuroille. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA JA MUUT WAGNER-SEURAT Kansainvälisiä kontakteja on kehitetty tapaamalla muiden Wagner-seurojen edustajia mm. Bayreuthissa, Berliinissä, Helsingissä ja Savonlinnassa. Sevillassa toukokuussa pidetyssä kansainvälisessä Wagner-kongressissa ei ollut tällä kertaa seuran edustajaa - lähinnä kustannussyistä.

  Muiden seurojen julkaisuja/uutiskirjeitä olemme saaneet entiseen tapaan Adelaidesta, Amsterdamista, Antwerpenista, Barcelonasta, Brysselistä, Edinburghista, Honolulusta, Lontoosta, Los Angelesista, New Yorkista, San Franciscosta, Sydneystä, Tukholmasta, Uuden Seelannin Aucklandistä ja Wienistä. Lisäksi seuralle tulee Richard Wagner Verband Internationalin kolmesti vuodessa ilmestyvä "Wagner Weltweit" -julkaisu.

  Kattojärjestöömme RWVI:hin kuului v. 2001 lopussa meidän lisäksemme n. 130 Wagner-seuraa.

  Suomen Wagner-seura kuuluu edelleen kymmenen suurimman seuran joukkoon. RWV Internationalilla on vuodesta 1999 alkaen kotisivu, josta saa lisätietoja tästä kattojärjestöstämme sekä monista jäsenseuroista: http:// www.richard-wagner-verband.de/. Kattavimmat linkit muiden seurojen kotisivuille löytyy oman seuramme linkkisivulta.

  STIPENDITOIMINTA

  Seuran Bayreuth-stipendi myönnettiin vuonna 2002 bassolaulaja Niklas Spångbergille. Stipendiin kuului matka Bayreuthiin majoituksineen (15.-18.8.2002), liput kolmeen oopperaesitykseen ja Bayreuthin stipendisäätiön järjestämää ohjelmaa. Kaikkiaan Bayreuth-stipendiaatteja on viime vuosina ollut 250/vuosi. Vuodesta 1882 lähtien, jolloin stipendisäätiö perustettiin, stipendiaatteja on käynyt Bayreuthissa yli 16 000.

  Seura myönsi toukokuussa 1000 euron apurahan Saila Luomalle Wagnerin omaelämäkerran "Elämäni" (Mein Leben) kääntämisestä. Kirjan kustantaja on turkulainen Faros-kustannus. Wagnerin omaelämäkerran saaminen suomeksi noteerattiin mm. valtakunnan suurimmissa sanomalehdissä merkittäväksi kulttuuriteoksi, joka on pitkään antanut odottaa itseään. TALOUS, TILINPÄÄTÖS JA HALLITUKSEN ESITYS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ Edellisvuoden suurehkon tappion jälkeen saimme seuran talouden taas vakautettua. Tilikauden ylijäämäksi muodostui + 570,32 ¤ (ed.v. -1.605,85 ¤). Vuoden 2002 talousarviossa oli varauduttu negatiiviseen tulokseen. Lahjoituksia saatiin stipenditoimintaa varten 13 jäseneltä yhteensä 110 ¤. Näistä hallitus haluaa lämpimästi kiittää. Ainaisjäsenmaksuja kertyi vuoden aikana yhteensä 420 ¤, joista hallituksen päätöksellä on siirretty käyttörahastoon 190,74 ¤. Tämän jälkeen käyttörahastoon on kertynyt 4.900 ¤. Hallituksen päätöksellä kartutettiin tilikauden tuloksesta myös muita rahastoja jonkin verran, tavoitteena lähinnä tasata euromääriä tasaisiin summiin. Näin ollen stipendirahastoon siirrettiin 58,93 euroa, jonka jälkeen sinne on kertynyt yht. 4.600 ¤; kun taas kustannustoimintarahastoon siirrettiin 63,49 ¤, niin että karttuma on 4.100 ¤. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että tilikauden ylijäämä 570,32 ¤ siirretään toimintapääomaan.

  Seuran koko oma pääoma on tämän jälkeen yhteensä 17.350,89 e (ed.v. 16.467,43 e). Tilikauden tuloksen muodostuminen ja taloudellinen tila käyvät tarkemmin ilmi tilinpäätöksestä 1.1.-31.12.2002 budjettivertailuineen (= vertailu tehtyyn talousarvioon).

  TULEVA KEHITYS

  Seuran talous suo hyvät edellytykset toiminnan kehittymiselle tulevien vuosien osalta. Vuonna 2003 on tarkoitus jatkaa perinteisiä toimintojamme tavoitteena mm saattaa valmiiksi ja julkaista Millingtonin Wagner-kirja suomeksi. Tulevasta kehityksestä tarkemmin seuramme vuoden 2003 toimintasuunnitelmassa. Turussa 2. päivänä helmikuuta 2003

  SUOMEN WAGNER-SEURA R.Y.:N HALLITUS

  Heikki Virri Riitta-Liisa Mäkipaasi Peter Häggblom puheenjohtaja varapuheenjohtaja toiminnanjohtaja, rahastonhoitaja Atte Tenkanen Jopi Harri Cristina Andersson sihteeri jäsensihteeri Matti Luukkainen Markku Lulli-Seppälä Martti Parkkari