Main menu

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 1996

JÄSENET

Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana ennätysvauhtia eli 88 henkilöllä (v. 1995 kasvua 66 hlö:ä), joista uusia jäseniä 105 ja vuoden aikana eronneita 17 henkilöä. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 1996 lopussa 350 (263). Jäsenistä oli Turun seudulta 149 (117) , Helsingin seudulta 141 (107) ja muualta Suomesta 55 (35). Ulkomailla asuvia jäseniä oli 5 (4). Jäsenistä on vuosijäseniä 286 (219), perhejäseniä 58 (37) sekä ainaisjäseniä 9 (7). Tämän hetken (19.1.1997) jäsenmäärä on 364. Jäsenmaksut vuodelta 1996 olivat samat kuin edellisvuonna eli vuosijäseneltä 70 mk, samassa taloudessa asuvalta perhejäseneltä 40 mk sekä ainaisjäseneltä 750 mk.

Jäsenistön kasvu johtuu melkoisessa määrin seuran 5-vuotisjuhlista, jotka toivat yhdistyksen toimintaa esiin tiedotusvälineissä. Myös kuluneen vuoden aikana maassamme esitetyt kolme Wagnerin teosta, Lentävä hollantilainen, Reininkulta ja Tannhäuser, ovat tehneet Wagneria tunnetuksi ja siten luoneet suotuisaa pohjaa jäseneksi liittymiselle.

YHDISTYKSEN HALLINTO

Yhdistyksen vuosikokoukseen, joka pidettiin FYSI:n tiloissa Turussa 13.2.1996, osallistui 13 jäsentä.

Hallitus on kokoontunut vuoden 1996 aikana viisi kertaa. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Uolevi Karrakoski, varapuheenjohtajana Janne Haapanen, sihteerinä Niina Eerikäinen ja rahastonhoitajana Peter Häggblom. Muina jäseninä ovat olleet Outi Jaakola (seuran klubimestari), Martti Parkkari, Risto Suviala (13.2.96 alkaen) ja Veli Vuorio Turusta sekä Helsingin alueen edustajana Uljas Pulkkis (13.2.96 alkaen). Julkaisun toimittajana on ollut Markku Lulli-Seppälä. Tilintarkastajana on toiminut Arto Savolainen, varalla Kimmo Holmberg.

Hallitus päätti vuoden aikana siirtää toiminnan viitekehyksen suunnittelun ohjelmatoimikunnalle, jonka tehtävänä on myös avustaa hallitusta tilaisuuksien järjestämisessä. Turun alueen ohjelmatoimikunnan jäseniksi valittiin: Hannu Salmi (pj.), Outi Jaakola (hallituksen edustaja), Reijo Ahola, Jopi Harri, Arvi Koskela ja Sirpa Suoja. Helsingin alueen ohjelmatoimikunnan jäseniksi valittiin: Pekka Asikainen (pj.), Uljas Pulkkis (hallituksen edustaja), Matti Luukkainen, Riitta-Liisa Mäkipaasi, Ilkka Paajanen, Elvi Pietilä ja Jussi Törnwall.

TIEDOTUS

Vuoden aikana on yhdistyksen toiminnasta tiedotettu sanomalehdissä, aikakauslehdissä sekä radiossa. Ilmoituksia on ollut paitsi sanomalehdissä myös Rondossa sekä RSO:n ja Tampereen kaupunginorkesterin konserttien käsiohjelmissa. Tilaisuuksista on tiedotettu myös julistein ja jaettavin mainoksin Turun kaupunginorkesterin konserteissa sekä myös Turussa Sigyn-salissa järjestettävissä konserteissa. Kaikkiaan levitettiin Turussa ja Helsingissä yli 2500 mainosta.

Internetissä seuralla on ollut syksystä 1995 lähtien oma kotisivu http://www.utu.fi/~hansalmi/sws/. Kiitämme Hannu Salmea meille tarjotusta serveritilasta ja teknisestä avusta. Sähköpostiosoitteemme on: haggblom@netti.fi. Monet uusista jäsenistämme ovat liittyneet juuri internetin kautta. Olemme tätä kautta saaneet myös lukuisia yhteydenottoja ulkomaisilta yhdistyksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Mm. Norjaan on vuonna 1996 perustettu meidän innoittamanamme maan ensimmäinen Wagner-seura. Seuramme uusi faksinumero on (02) 233 4976.

TILAISUUDET

Kevään 1996 toiminta keskitettiin 30.3. Turussa pidettyihin seuran 5-vuotisjuhliin. Seura järjesti Turun konservatorion tiloissa jäsenille ja muille asiasta kiinnostuneille Suomi Ringin kynnyksellä -seminaarin, jonka hallitus päätti järjestää luentosarjatyyppisenä. Tietopaketin tarkoitus oli valmistaa yleisö Kansallisoopperassa alkavaan Ringin esitykseen. Seminaarissa kriitikko Matti Lehtonen luennoi Wotanin ja Alberichin musiikillisesta luonnehdinnasta, prof. H.K. Riikonen antiikin mytologian vaikutuksesta Wagneriin, prof. Eero Tarasti Ringin johtoaiheista ja Leiviskä-tutkija Eila Tarasti taas Wagnerin vaikutuksesta suomalaiseen naissäveltäjään Helvi Leiviskään. Matti Lehtonen haastatteli seminaarissa oopperalaulajatar Anita Välkkiä, Helsingin Sanomien kriitikko Vesa Sirén kertoi Wolfgang Wagnerista Ringin tuottajana. Oopperan korrepetiittori Pekka Asikainen taas selvitti Kansallisoopperan Reininkullan näyttämöllepanoa. Osanottajamäärä oli 86.

Seura järjesti juhlapäivänä myös Wäinö Aaltosen museossa yleisötilaisuuden. Ohjelman aloitti Wagnerin merkitystä arvioiva paneelikeskustelu, jonka puheenjohtajana toimi Pekka Asikainen ja keskustelijoina Matti Lehtonen, Hannu Salmi, Eero Tarasti ja Anita Välkki. Yleisötilaisuudessa esitettiin seuran perustavan jäsenen Martti Parkkarin teos Parsifal kolmelle kitaralle. Seuran stipendiaatti sopraano Johanna Rusanen ja pianisti Aino Laukola esittivät Elisabethin aarian oopperasta Tannhäuser sekä Leonoran aarian Verdin oopperasta Kohtalon voima. Tilaisuus päättyi Turun kaupunginorkesterin ja RSO:n soittajien esittämään Siegfried-idyllin alkuperäisversioon. Johtajana oli Janne Haapanen. Yleisölle avoimessa tilaisuudessa oli paikalla n. 230 henkilöä.

Iltajuhla vietettiin Svenska Klubbenilla. Johanna Rusanen lauloi kevyempää musiikkia, muusta illan musiikkiohjelmasta vastasi Janne Haapasen ym. muodostama Nibelheim All Stars -yhtye ja prof. Eero Tarasti, joka järjesti Ringin johtoaiheita koskevan tietokilpailun. Iltajuhlaan osallistui 132 henkilöä.

Syksyllä järjestettiin Turussa kolme luentoa: 26.9. M.A. Numminen kertoi Turun kaupunginkirjaston musiikkiosaston luentosalissa Wagnerin musiikin käytöstä Buñuelin elokuvassa Andalusialainen koira. Tilaisuudessa oli 94 henkilöä, mikä on seuramme yleisöennätys.

Tutkija Hannu Salmi luennoi 16.10. FYSI:n tiloissa katastrofiaiheista oopperoissa. Yleisöä oli 30 henkeä.

FM Marita Airakorpi luennoi niinikään FYSI:n tiloissa 26.11. saksalaisen filosofin Ludwig Feuerbachin vaikutuksesta Wagneriin. Kuulijoita oli luennolla 41.

MATKAT

Seuramme sai 3.6. tilaisuuden seurata Reininkullan harjoituksia, joihin liittyi myös oopperan ohjaajan Götz Friedrichin vastaanotto. Harjoituksia seurasi 118 seuramme jäsentä. Turusta järjestetylle matkalle Leif Segerstamin johtamaan oopperan esitykseen 15.6. osallistui 49 henkilöä.

21.12. tehtiin toinen matka Reininkullan esitykseen. Turusta osallistui 35 henkilöä. Lisäksi välitettiin liput 33 muulle jäsenelle. Esityksen jälkeen oli oopperan lämpiössä jatkotilaisuus, jota isännöi Pekka Asikainen. Vierailijoina olivat Reininkullan laulajista Kalevi Olli ja Esa Ruuttunen. Tilaisuudessa oli 85 seuran jäsentä.

Seuran ensimmäiselle matkalle Savonlinnan oopperajuhlille 3.-4.8. osallistui 39 henkilöä. Siellä nähtiin Juha Hemanuksen ohjaama ja Leif Segerstamin johtama Tannhäuser. Bussissa järjestettiin paluumatkalla innostunut palautekeskustelu. Matkojen järjestäjänä on toiminut rahastonhoitaja Peter Häggblom yhdessä klubimestari Outi Jaakolan kanssa.

BAYREUTH

Vuonna 1996 yhdistys välitti jäsenilleen 20 (v. 1995 15) lippua Nibelungin sormuksen esitykseen. Koska lippujen kysyntä jatkuvasti kasvaa, olemme kuluvan vuoden aikana on saaneet "vain" 12 lippua Bayreuthin esityksiin (Nürnbergin mestarilaulajat, Parsifal sekä Tristan ja Isolde) 11.-14.8.1997.

JULKAISU

Seura toimitti jäsenille jaetun 5-vuotisjuhlajulkaisun (48 sivua), joka oli jäsenlehtemme ensimmäinen väripainos. Talven 1996 numeron, jonka teemana on Tannhäuser, ilmestyminen viivästyy vuoden 1997 puolelle. Artikkelien lisäksi uusimpaan julkaisuun on tarkoitus ottaa mukaan myös uutisia ajankohtaisista aiheista. Näitä ovat lupautuneet vastaisuudessakin toimittamaan Turusta Matti Lehtonen, Helsingin seudulta Petri Salin ja Tampereelta Jack Leo. Kiitämme kaikkia kirjoittajia, jotka ilman palkkiota ovat tuottaneet laadukkaita artikkeleita. Jäsenjulkaisun uudeksi nimeksi tuli WAGNERIAANI. Julkaisun toimittajana on ollut Markku Lulli-Seppälä.

STIPENDIT

5-vuotisjuhlien yhteydessä seura luovutti stipendin sopraano Johanna Rusaselle. Stipendi oikeutti laulajattaren elokuussa 1996 matkustamaan Bayreuthiin sekä osallistumaan Bayreuthin stipendisäätiön järjestämään ohjelmaan, johon sisältyi mm. kolme oopperaesitystä.

TALOUS, TILINPÄÄTÖS JA HALLITUKSEN EHDOTUS YLIJÄÄMÄN KÄYTÖSTÄ

Juhlavuoden mittavista järjestelyistä huolimatta onnistuttiin pitämään yhdistyksen taloudellinen tila vakaalla pohjalla. Lahjoituksia saatiin 32 jäseneltä yhteensä 1 930 markkaa, josta stipendirahaston kartuttamiseksi 1 480 mk. Näistä hallitus haluaa erityisesti kiittää. Turun kaupungilta saatiin toimintaan 1 000 mk:n yleisavustus. Vuoden aikana hankittiin seuralle oma tietokone. Vuoden ylijäämäksi muodostui 6 110,38 mk (ed. v. 7 453,20 mk). Hallitus ehdottaa vuosikokoukselle, että käyttörahastoon siirretään ainaisjäsenmaksujen normaalin vuosijäsenmaksun ylittävä osuus yhteensä 1 360 mk sekä stipendirahastoon 4 000 mk (= em. 1 480 mk + muusta ylijäämästä 2 520 mk). Yhdistyksen oma pääoma on tämän jälkeen yhteensä 19 210,67 mk (ed. v. 13 669,13 mk). Tarkempi selko tuloksesta ja taloudellisesta tilanteesta käy ilmi tilinpäätöksestä 1.1.-31.12.1996.

Turussa 5. päivänä helmikuuta 1997

Suomen Wagner-seura ry:n hallitus