Main menu

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 1999

Vuotta 1999 on leimannut edelleen alueellinen ja toiminnallinen laajentuminen. Oopperamatkojen järjestäminen kotimaassa ja ulkomaille on muodostunut yhä merkittävämmäksi toimintamuodoksi. Matkoilla on myös kuultu esitelmiä. Ensim-mäinen SWS:n Suomen ulkopuolella järjestämä seminaari pidettiin Budapestissä tammikuussa. Uusin aluevaltaus seuran toiminnassa on Wagner-kirjallisuuden kustantaminen. Ensimmäinen tällainen teos, Peter Bassettin Uuden vuosituhannen Ring ^Ö Opas Wagnerin Nibelungin sormukseen, julkaistiin joulukuussa 1999.

JÄSENET

Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana 93 henkilöllä (v. 1998 kasvua 107 hlöä), joista liittyneitä uusia jäseniä 140 ja vuoden aikana eronneita 47 henkilöä. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 1999 lopussa 625 (532). Jäsenistä oli Turun seudulta 205 (193), Helsingin seudulta 292 (232) ja muualta Suomesta 106 (90). Ulkomailla asuvia jäseniä oli 22 (17). Jäsenistä oli vuosijäseniä 484 (415), perhejäseniä 121 (99), ainaisjäseniä 16 (14) sekä kunniajäseniä 4 (4). Tämän hetken 4.1.2000 jäsenmäärä on 633. Jäsenmaksut vuodelta 1999 olivat vuosijäseneltä 80 mk (v. 1998 80 mk), samassa taloudessa asuvalta perhejäseneltä 40 mk (40 mk) sekä ainaisjäseneltä 750 mk (750 mk).

YHDISTYKSEN HALLINTO

Yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidettiin Turussa Park Hotelissa 9.2.1999, osallistui 20 jäsentä.

Hallitus on kokoontunut vuoden 1999 aikana kolme kertaa. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Ilkka Paajanen Espoosta (18.8. saakka), ja puheenjohtajan tehtäviä hoitaen (2.9. alkaen) varapuheenjohtaja Markku Lulli-Seppälä Piik-kiöstä, sihteerinä Jopi Harri (9.2. alkaen) ja rahastonhoitajana Peter Häggblom, molemmat Turusta. Muina jäseninä ovat olleet Annikki Juhakoski Raisiosta, Riitta-Liisa Mäkipaasi Helsingistä, Outi Jaakola (klubimestari), Martti Parkkari ja Risto Suviala (II klubimestari), kaikki Turusta. Tilintarkastajana on toiminut Heikki Virri, varalla Tapio Eriksson. Suo-men Wagner-seura haluaa kiittää Ilkka Paajasta hänen idearikkaasta ja energisestä toiminnastaan seuran hyväksi.

Turun alueen ohjelmatoimikunnan jäseninä ovat olleet Hannu Salmi (pj. 30.3. saakka), Jopi Harri (pj. 30.3. alkaen), Outi Jaakola, Reijo Ahola, Arvi Koskela ja Sirpa Suoja. Helsingin alueen ohjelmatoimikunnan jäseninä ovat toimineet Ilkka Paajanen (pj. 18.8. saakka), Pekka Asikainen (2.9. saakka), Matti Luukkainen, Riitta-Liisa Mäkipaasi (pj. 18.8. alkaen), Elvi Pietilä, Uljas Pulkkis, Jussi Törnwall (2.9. saakka), Heikki J. Eskelinen ja Riitta-Eliisa Laine.

Stipendiaattien valintatoimikuntaan valittiin 2.9. Markku Lulli-Seppälä (pj.), Pekka Asikainen, Jopi Harri, Matti Lehtonen, Mats Liljeroos ja Veijo Murtomäki.

TIEDOTUS

Vuoden aikana yhdistyksen toiminnasta on neljän jäsenkirjeen lisäksi tiedotettu sanoma- ja aikakauslehdissä, radiossa ja Internetissä. Seuran toiminta on saanut ilahduttavasti julkisuutta useissa viestimissä. Mm. Peter Häggblom oli Jumalten tuhon ensi-illan alla toukokuussa haastateltavana FST:n Artur-kulttuuriohjelmassa.

Seuralla on ollut syksystä 1995 lähtien oma kotisivu Internetissä osoitteessa http://users.utu.fi/hansalmi/sws/, jonka ylläpidon hoitaa Hannu Salmi. Kiitämme Hannua arvokkaasta avusta. Seuran sähköpostiosoite on haggblom@netti.fi. Monet uusista jäsenistämme ovat liittyneet juuri Internetin kautta. Olemme tätä kautta saaneet myös yhteydenottoja ul-komaisilta yhdistyksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Seuraavilla hallituksen jäsenillä on sähköposti-osoite:

Markku Lulli-Seppälä: mils@netti.fi
Jopi Harri: jopi.harri@utu.fi
Peter Häggblom: haggblom@netti.fi
Riitta-Liisa Mäkipaasi: riitta-liisa.makipaasi@varma-sampo.fi
Annikki Juhakoski: annikki.juhakoski@tvmail.inet.fi
Risto Suviala: risto.suviala@erapaiva.sci.fi.

Jäsenrekisterissämme on jo 199 oman jäsenemme sähköpostiosoite, jota kautta voidaan kätevästi ja nopeasti lähettää jäsenistölle "pikku-uutisia" sekä pitää yhteyttä muutenkin.

TILAISUUDET

Turussa:
· Vuosikokouksen yhteydessä 9.2. valtaosa kokoukseen osallistuneista jäi katsomaan Soltin Ringin levytyksestä tehtyä videota Park Hoteliin.
· Musiikkitoimittaja Mats Liljeroos esitelmöi Puccinin Manon Lescaut -oopperasta Sibelius-museossa 11.4. Samassa tilaisuudessa Suomen Beniamino Gigli -seuran puheenjohtaja Torsten Brander kertoi Gigli-seuran toiminnasta ja SWS:n stipendiaatti Tove Åman lauloi Puccinia Antti Hotin säestyksellä. Kuulijoita oli paikalla 97 henkeä, joista esiintyjät ja osa yleisöstä menivät iloisille jatkoille ravintola Teiniin.
· Götterdämmerung-aiheinen kaksoisluento 10.5. FYSIssä. FT Hannu Salmi: "Götterdämmerungin kulttuurihistori-allista taustaa" ja FK Martti Parkkari: "Voittaako rakkaus kaiken?" Tilaisuus keräsi 21 kuulijaa.
· Musiikkitoimittaja Matti Lehtosen aiheena 18.5. FYSIssä oli Hagen. Yleisöä paikalla oli 16 henkilöä.
· FK Martti Parkkari kertoi sävellystuotannostaan ja Wagner-vaikutteistaan otsikolla "Luonto ^Ö äitimme" 30.9. konservatorion auditoriossa. Tilaisuus keräsi 35 kiinnostunutta.
· Markku Lulli-Seppälän luento "Avaimia myyttien ymmärtämiseen" 15.11. FYSIssä. Kuulijoita paikalla 30.
· Annukka Talvela muisteli edesmennyttä aviomiestään, Martti Talvelaa, ja kertoi uudesta kirjastaan Aina on polku eessä 12.12. FYSIssä. Yleisöä paikalla 35.

Helsingissä:
· Kansallisoopperan vanhoja Wagner-nauhoja kuunneltiin Hannu Heikkilän johdolla Alminsalissa 17.4. Paikalla oli n. 20 henkilöä.
· Gottfried Pilz kertoi Wagner-lavastamisesta Lallukassa 27.4. Saksankielinen tilaisuus keräsi 12 kuulijaa.
· Baritoni Tommi Hakala ja pianisti Kristian Attila esiintyivät seuran jäsenille Lallukassa 21.9. Samassa tilaisuudessa kuultiin jäsenten ajatuksia seuran toiminnan kehittämiseksi sekä katsottiin Soltin Ringin levytyksestä tehty video. Osanottajia oli 30 henkilöä.
· Pikkujoulujuhlaa vietti Lallukassa 23.11. 21 jäsentä. Ruoan ja juoman ohella ohjelmana oli Eero Tarastin ja Hannu K. Riikosen keskustelu Wagner-aiheista.

Muualla Suomessa:
· Pekka Asikaisen luento "Haava - syyllisyys - paraneminen Wagnerin Parsifalissa" 28.3. Kuopion musiikkikeskuk-sessa. Läsnä 7 henkilöä.
· Wagner-kohtaaminen 9.7. Savonlinnan Suomalaisessa kirjakaupassa.

Budapestissä
· Ring-pienoisseminaari Hotel Erzsebétissä Budapestin Ring-matkan yhteydessä 6.1., puhujina professori Veijo Murtomäki ja FM Jopi Harri. Osanottajia peräti 46 henkilöä.

Tallinnassa
· Götterdämmerung-seminaari Viron tiedeakatemian salissa 6.3. ja paluumatkalla Georg Ots -laivan kokoustiloissa 7.3. Ohjelmassa oli Tarton Wagner-seuran puheenjohtajan ja Wagner-tutkijan Loone Otsin esitys Götterdämmerun-gin perustana olevista skandinaavisista myyteistä, musiikkitoimittaja Matti Lehtosen Dargomyzhkin Rusalka-oopperan esittely, paluumatkalla musiikkitoimittaja, kapellimestari Klaus Pylkkäsen luento Götterdämmerungin or-kestraatiosta ja professori Hannu K. Riikosen esitys Götterdämmerungin tulkinnoista ja vaikutuksista eri taiteissa. Matkalle osallistui ennätysmäärä jäseniä, yhteensä 77 henkilöä.

MATKAT

· 3.-10.1.1999 Ring-matka Budapestiin ^Ö osanottajamäärä 60.
· 6.-7.3. Götterdämmerung-laivaseminaari ja matka Tallinnaan, jossa nähtiin Dargomyzhkin Rusalka-ooppera Esto-nia-teatterissa ^Ö osanottajia 77 henkilöä.
· 18.4. bussimatka Tampereelle katsomaan Puccinin Manon Lescaut -oopperaa. Turusta järjestetylle matkalle osallistui 51 henkilöä ja kaiken kaikkiaan lippuja välitettiin 100 jäsenelle. Menomatkalla musiikkitoimittaja Mats Liljeroos esitteli oopperan.
· 21.5. bussimatka Turusta Götterdämmerungin ensi-iltaan Kansallisoopperassa. Matkalle osallistui 37 henkilöä ja kaiken kaikkiaan lippuja välitettiin 82 jäsenelle.
· 30.5. bussimatka Turusta Götterdämmerungin esitykseen Kansallisoopperassa. Matkalle osallistui 49 henkilöä ja kaiken kaikkiaan lippuja välitettiin 102 jäsenelle.
· 6.6. bussimatka Turusta Kansallisoopperan Reininkullan esitykseen. Lippuja välitettiin 35, bussimatkaan osallistui 26.
· 10.6. bussimatka Turusta Siegfriedin esitykseen Kansallisoopperassa. Lippuja välitettiin 40, bussimatkaan osallistui 17.
· 28.6.-2.7. matka Pietarin valkeat yöt -musiikkijuhlille, joilla nähtiin Verdin Don Carlos ja Wagnerin Lohengrin Mariinski-teatterissa. Menomatkalla Jopi Harri esitteli molemmat oopperat ja Jouko Kerttula kertoi Wagner-reseptiosta Pietarissa sen alkuajoista nykypäiviin. Osanottajia 48 henkilöä.
· 7.-10.10. matka Kööpenhaminaan Tannhäuserin ja Ambroise Thomas^Òn Hamletin esityksiin. Menomatkalla Jack Leo esitteli molemmat oopperat. Osanottajia 45 henkilöä.

Matkojen järjestäjänä on toiminut rahastonhoitaja Peter Häggblom yhdessä tarjoilupuolesta vastaavan klubimestari Outi Jaakolan kanssa. Oopperassa käynnin jälkeen on linja-auton mikrofonin kautta yleensä vaihdettu runsaasti mielipiteitä nähdystä esityksestä. Kirjalliset arvostelut oopperaesityksistä on julkaistu Wagneriaanissa.

BAYREUTH

Vuonna 1999 yhdistys välitti jäsenilleen 24 lippua (v. 1998 20 lippua) Bayreuthin musiikkijuhlien esityksiin, näistä neljä olivat stipendiaattimme ns. "seuralaislippuja". Seurueemme yhteisessä iltatilaisuudessa ravintola Eulessa olivat mukana Bayreuthin suomalaislaulajat Jyrki Korhonen, Laura Nykänen ja Olli Rantaseppä sekä Skotlannin Wagner-seuran edustajia. Vuoden 2000 juhlille seura on saanut yhteensä 19 lippua, joista neljä "stipendiaattiesityksiin". Loput 15 jäsentä pää-sevät tutustumaan upouuteen Ring-ohjaukseen.

JULKAISUTOIMINTA

Vuoden aikana toimitettiin jäsenille jäsenetuna kaksi entistäkin tuhdimpaa Wagneriaani-julkaisua. Numero 13 (76 sivua, painos 720 kpl) ilmestyi maaliskuussa ja nro 14 (80 s., painos 750 kpl) lokakuussa. Kiitämme kaikkia kirjoittajia laaduk-kaista artikkeleista. Julkaisun toimittajina ovat olleet Markku Lulli-Seppälä vastaavana sekä Peter Häggblom. Julkaisu on myös ollut myynnissä Kansallisoopperan Oopperashopissa sekä Suomalaisessa Kirjakaupassa Helsingissä ja Savonlinnas-sa. Lehti on ollut vuodesta 1998 lähtien myös muiden kuin jäsenten tilattavissa vuosikertana Suomalaisen Kirjakaupan ja BTJ Kirjastopalvelun välityksellä. On ilahduttavaa, että artikkeleita on saatu myös ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi. Tämä on mahdollistanut julkaisun kansainvälisen levittämisen lähinnä muille Wagner-seuroille.

Vuoden 1999 lopussa seura laajensi julkaisutoimintaansa ensimmäisen kustantamansa kirjan myötä. Peter Bassettin kir-joittaman teoksen Uuden vuosituhannen Ring - Opas Wagnerin Nibelungin sormukseen suomensi FL Uolevi Karrakoski, ja sen toimitustyöhön osallistuivat Matti Lehtonen, Peter Häggblom ja Jopi Harri. Taitto ja graafinen toteutus on Jopi Harrin käsialaa. Kirjassa julkaistiin myös Suomen Kansallisoopperan Ring-produktiosta otettuja valokuvia. 140-sivuista kirjaa painettiin aluksi 300 kpl. Kyseessä on ensimmäinen maassamme julkaistu yksinomaan Wagnerin musiikkia käsittelevä teos. Kirjan menekki on ilahduttavasti ollut odotettua suurempi, ja näyttää siltä, että vuoden 2000 aikana otetaan toinen painos.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Kansainvälisiä kontakteja on kehitetty tapaamalla muiden Wagner-seurojen edustajia mm. Bayreuthissa, Budapestissa, Kööpenhaminassa ja Pietarissa. Seuran edustaja osallistui jo toista kertaa vuosittaiseen Wagner-kongressiin Budapestissa toukokuussa. Muiden seurojen julkaisuja olemme saaneet Adelaidesta, Barcelonasta, Edinburghista, Lontoosta, San Franciscosta ja Sydneystä. Lisäksi seuralle tulee Richard Wagner Verband Internationalin kolmesti vuodessa ilmestyvä Wagner Weltweit - julkaisu.

Tähän kattojärjestöön kuuluu meidän lisäksemme 115 Wagner-seuraa 34 maasta. Jäsenmäärältään suurin seura v. 1998 oli Würzburgin Wagner-seura 2139 jäsenellään, seuraavina New York 1210 ja Lontoo 1075. Oma seuramme on edennyt jo sijalle 8 (ed. v. 14). Meitä suurempia olivat (suuruusjärjestyksessä) myös Tokio, Bayreuth, Mannheim-Kurpfalz ja Wien. New Yorkin seuran jälkeen jäsenmäärämme nettokasvu oli henkilömäärältään suurin ja suhteessa suurin. RWV Internationalille on hiljattain avattu kotisivu, josta saa lisätietoja mm kaikista jäsenseuroista: http://www.richard-wagner-verband.de/.

STIPENDITOIMINTA

Seuran Bayreuth-stipendi myönnettiin baritoni Juha Uusitalolle. Stipendiin kuului matka Bayreuthiin majoituksineen, liput kolmeen oopperaesitykseen ja Bayreuthin stipendisäätiön järjestämää ohjelmaa. Kaikkiaan Bayreuth-stipendiaatteja on viime vuosina ollut 250/vuosi. Vuodesta 1882 lähtien, jolloin Stipendisäätiö on perustettu, stipendiaatteja on käynyt Bayreuthissa yhteensä 16000.

Menestyksellisen vuoden kunniaksi olemme päättäneet ensimmäistä kertaa lähettää kaksi omaa stipendiaattia Bayreuthiin vuonna 2000. Stipendiaattivalinnat julkistetaan tammikuussa 2000. Kaiken kaikkiaan yhteensä 66 Wagner-seuraa ovat lähettämässä v. 2000 yhteensä 250 stipendiaattia Bayreuthiin. Seuroista 45 on saksalaisia "kaupunkiseuroja" ja 21 muunmaalaisia. Yhteensä 45 kaikista seuroista on lähettämässä vähintään kahta stipendiaattia. Osa "läntisistä" seuroista osallistuu entisten itäblokin maiden stipendiaattien kuluihin. Tämän ansiosta pääsee v. 2000 Bayreuthiin yhteensä n. 25 itäeuroppalaista stipendiaattia yhteensä 12 eri maasta - mm. Venäjältä, Virosta ja Latviasta, kaksi stipendiaattia kustakin. Stipendisäätiön johdossa on ansiokkaasti toiminut jo 15 vuoden ajan Paul Götz. Em. RWVI:n kotisivulta on linkki Stipendisäätiönkin sivulle.

TALOUS, TILINPÄÄTÖS JA HALLITUKSEN EHDOTUS YLIJÄÄMÄN KÄYTÖSTÄ

Seuran taloudellinen tila vahvistui edelleen vuoden aikana. Lahjoituksia saatiin 30 jäseneltä yhteensä 4.625,00 markkaa stipenditoimintaa varten. Näistä hallitus haluaa erityisesti kiittää. Vuoden ylijäämäksi muodostui 14.765,76 mk sen jäl-keen kun stipendirahastoon on siirretty 10.000 mk. Tämän jälkeen käyttörahastoon on kertynyt 15.000 mk, stipendirahastoon 25.000 mk sekä Helsinki v. 2000 Ring -rahastoon 5.000 mk. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että ylijäämä siirretään toimintapääomaan. Seuran koko oma pääoma on tämän jälkeen yhteensä 71.521,63 mk (v. 1998 46.755,87 mk). Vakavaraisuuden ilahduttavan hyvään kehitykseen vaikuttivat monet seikat: jäsenmäärän kasvu, yhä kasvanut oopperamatkojen tarjonta sekä runsas osanotto matkoille, julkaisun kasvaneet ilmoitustulot, uuden Ring-kirjamme hyvä menekki, arpajaismyyntitulot, lahjoitukset, korkotulot sekä edelleen ennen kaikkea vapaaehtoistoimintaan perustuva hyvin pienillä kuluilla toimiva organisaatio. Hyvästä talkoohengestä myös kiitokset kaikille luennoitsijoille ja julkaisun kirjoittajille sekä kaikille, jotka myötävaikuttivat ensimmäisen kirjan syntymiseen ^Ö ennen kaikkea sen kääntäjälle Uolevi Karrakoskelle. Tarkempi selko tuloksesta ja taloudellisesta tilanteesta käy ilmi tilinpäätöksestä 1.1.-31.12.1999.

TULEVA KEHITYS

Toimintavuosi loi hyvät edellytykset toiminnan kehittymiselle myös seuraavien vuosien osalta. Vuoden 2000 haasteellisimpia tehtäviä tulee olemaan ensimmäisen kansainvälisen Wagner-seminaarin järjestäminen Helsingissä kesäkuussa sekä siihen liittyvä "Kesäilta"-tapaaminen. Suunnitteilla on Wagner-CD:n lähettäminen jäsenetuna Wagneriaanin lukijakunnalle. Myös Wagner-kirjojen kääntämistä ja kustantamista tullaan jatkamaan, kuten tietenkin kaikkia perinteisiä toimintojamme. Tulevasta kehityksestä tarkemmin seuramme vuoden 2000 toimintasuunnitelmassa.

Turussa 7. päivänä tammikuuta 2000

Suomen Wagner-seura r.y.:n hallitus

Markku Lulli-Seppälä
Jopi Harri
Peter Häggblom
Outi Jaakola
Annikki Juhakoski
Riitta-Liisa Mäkipaasi
Martti Parkkari
Risto Suviala